Kam ísť


Jedno z najstarších slobodných kráľovských miest na Slovensku, mesto západnej a východnej kultúry, mesto soli, metropola regiónu Šariš, tretie najväčšie mesto na Slovensku to je…
Šariš (maď. Sáros; nem. Scharosch; ukr. Шариш; lat. comitatus Sarossiensis) je náš slovenský región a región cestovného ruchu (celým menom Šarišský región cestovného ruchu). Región…
Slobodné kráľovské mesto, jedna z lokalít svetového dedičstva UNESCO, najkrajšie mesto Slovenska a jedno z piatich najvýznamnejších samospráv na území Uhorska s gotickým nádychom, to…
Mesto Sabinov leží na nive rieky Torysa v nadmorskej výške 324 m.n.m.  v zovretí najvýchodnejšieho výbežku Bachurne a Čergovského pohoria. Prvá písomná zmienka o Sabinove…
Mesto siedmich líp, kultúrno – administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu, to je mesto Lipany. Mesto Lipany sa rozprestiera medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím,…
Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na nivnej terase pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy v nadmorskej výške okolo 230 m. Obec…
Mestečko, ktoré Vám okrem dvoch kaštieľov ponúka jedinečnosť v podobe viaduktu a vstupnú bránu do krásne okolitej prírody. Mestečko Hanušovce nad Topľou sa nachádzajú v severovýchodnej…
Kysak ležal od počiatku na križovatke, v bode, kde Hornád mení svoj tok na juh. Na mieste, ktoré sa otvára do údolia Šariša, Abova i…