Kaštieľ „Kornheizer“ Pečovská Nová Ves

Jede z najväčších kaštieľov v obci Pečovská Nová Ves je tzv. Koneiser (Kornhaizerov) kaštieľ, známy v dedine podľa posledného majiteľa – Žida Adolfa Kornhaizera (ľudovo „koneiser“),. Kaštieľ predstavuje barokovo-klasicistickú jednopodlažnú stavbu so starším neskororenesančným jadrom. Viacnásobne prestavaný objekt má v súčasnosti pôdorys nepravidelného tvaru, keď boli k objektu s pôdorysom v tvare L pribudované viaceré prístavby. Pôvodný dvojvežový jednopodlažný neskororenesančný kaštieľ bol v roku 1755 barokovo upravený do obdĺžnikového tvaru s dvoma nárožnými valcovými vežami, v 19. storočí bolo k jeho severozápadnému nárožiu pristavané klasicistické krídlo. Iniciátori výstavby kaštieľa Péčiovci, vlastnili objekt až do polovice 19. storočia. Hlavný vstup do budovy kaštieľa viedol z juhozápadnej strany, svedčí o tom letopočet na klenáku portálu, ktorý je dnes zamurovaný. Areál pôvodný nástup do objektu, chodníky, sadovnícka úprava, tejto národnej kultúrnej pamiatky bol v polovici 20. storočia zničený obecnou zástavbou. Posledným vlastníkom celého objektu bol Adolf Kornhaizer. V priebehu 20. storočia bol objekt rozdelený medzi viacerých vlastníkov a v 60. a 70. rokoch bol značne upravený.

Informácie

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Kaštieľ leží v bočnej ulici od hlavnej cesty na obec Ľutina.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa