Kaštieľ Ličartovce

Ličartovce patria k starobylým slovenským dedinám, jestvujúcim pred 9.-11. storočím.

Dominantou obce bol a je historizujúca stavba – kaštieľ, ktorá vznikla prestavbou a rozšírením pôvodnej stavby vystavanej tunajšími zemepánmi, s barokovo-klasicistickou fasádou, s reliéfom dvojerbu a letopočtom 1736. Podľa inventára uhorskej komory z roku 1699 bol ličartovský kaštieľ postavený na vŕšku, pričom jeho dve veže smerujúce na sever boli dvojpodlažné, zaklenuté a na každom poschodí bola jedna izba. Vo veži orientovanej na východ sa v izbe na prvom poschodí nachádzala jednoduchá hlinená pec, okná mali drevené rámy vyplnené sklom. V západnej časti sa nachádzala štvrtá veža, ktorej horná strecha, a teda aj klenba horného poschodia bola poškodená. Nachádzala sa tu aj stredne veľká pec, tri okná, ktoré boli z vonkajšej časti, opatrené kovovou mrežou. Piata veža bola orientovaná na západ.
S kaštieľom boli pravdepodobne spojené aj ďalšie murované dvojpodlažné budovy, v ktorých sa nachádzala kaplnka, kuchyňa, dom mlynára a stajne pre kone. V okolí kaštieľa bola rozľahlá ohradená ovocná záhrada uprostred so sušiarňou sliviek. Pri východe z kaštieľa bolo 50 včelých úľov. V kaštieli býval aj remeselník pracujúci s drevom a nachádzali sa tu aj drevené majerské budovy. V 18. storočí majetok skonfiškoval František II. Rákoci a napokon sa dostala do vlastníctva Juliana Medňanská, vdovy po generálovi de Renand.

Pri kaštieli bol prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 1.polovice 19.storočia, ktorý bol už upravovaný. V jeho sparkovanom dvore nájdete umiestnenú nevšednú plastiku Vesny. Je to vzácny umelecký predmet, neoklasicistická secesná socha zo Zürichu.

Počas 2. sv. vojny v roku 1944 bol v kaštieli ubytovaný nemecký generálny štáb. Hneď po ukončení vojny sa prikročilo k parcelácii veľkostatkov. Jeho posledným vlastníkom bol Dr. Dezider Piller. Les a kaštieľ neskôr preberá štát, ornú pôdu o výmere 240 ha dostávajú jednak deputátnici a jednak maloroľníci.
Kaštieľ nato bol opravený a zriadila sa v ňom ozdravovňa a neskôr nemocnica. V roku 1954 sa využívalo ako psychiatrické oddelenie pre mužov, neskôr pre ženy. V sedemdesiatych rokoch kapacita kaštieľa nepostačovala, preto v priebehu dvoch rokov bol postavený nový pavilón a neskôr nemocnicu presťahovali do nových priestorov v Prešove. Okolitý park čiastočne zničila stavba nového domova sociálnych služieb v tesnej blízkosti kaštieľa a je v rukách súkromného vlastníka.

Kaštieľ Ličartovce je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj/foto: obec Ličartovce, Čierne diery

Informácie

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany

Tel. č.: +421 51 793 17 23, +421 903 770 536
E-mail: obec@licartovce.eu

Kaštieľ je v rukách vlastníkov, preto rešpektujte ich súkromie. Nachádza sa v miernom kopci nad obcou, blízko pri železničnej zastávke.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Gastronómia a víno, Tradície

nedeľa, 14 apríla, 2024

082 21 Veľký Šariš

Tradície

sobota, 27 apríla, 2024

Námestie sv. Martina, 082 12 Kapušany

Šport

sobota, 15 júna, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce