Sabinov a okolie

Mesto Sabinov leží na nive rieky Torysa v nadmorskej výške 324 m.n.m.  v zovretí najvýchodnejšieho výbežku Bachurne a Čergovského pohoria.

Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o značne rozvinutej kráľovskej obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva – právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa mení právne postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bol Sabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto, čo mu prinieslo rad ďalších privilégií.
Rozvíjajú sa remeslá a dochádza k značnému rozkvetu obchodu. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany – združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia bolo v znamení rozkvetu, neskôr hospodárskeho úpadku mesta. V 19. storočí bol Sabinov malým provinčným mestom so slabo rozvinutou priemyselnou výrobou. Aj v rokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej zaostával. Z väčších podnikov tu pracovala píla, garbiareň a konzerváreň. Obyvateľstvo sa zaoberalo zväčša poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej úrovni. Stavebný rozvoj Sabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začal prestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie zachované stavby pochádzajú z konca 14. storočia.

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel, požiar roztavil aj zvony. V rokoch 1484-1518 bol kostol neskorogotický prestavaný.Vnútorná výzdoba kostola je gotická, renesančná a baroková. Najcennejší je hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu v Budapešti a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol bol niekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné väčšie úpravy boli urobené v rokoch 1938 -1939, v 70. rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku 1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia. Zvonica pri kostole patriaca do tzv. východoslovenskej renesancie bola dokončená v roku 1657, zvon pochádza z roku 1470.

Ďalšou stavebnou dominantou historického jadra mesta je bývalé lýceum postavené v renesančnom slohu v roku 1530, v 18. storočí prestavané. Stavebnú panorámu Sabinova dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávny chrám postavené na okrajoch historického jadra.

Sabinov mal čisto slovenské obyvateľstvo do polovice 13. storočia, kedy sa tu usadili nemeckí prisťahovalci. O početnosti nových usadlíkov svedčia údaje zo 14. – 16. storočia, kedy mali obe národnosti vlastné protestantské kostoly a kazateľov.

V období reformácie bol Sabinov známy svojím školstvom, viacerí vynikajúci učitelia tu uplatňovali najmodernejšie spôsoby výuky. Od októbra 1740 existovalo v Sabinove piaristické gymnázium, ktoré v roku 1784 presídlilo do vlastnej budovy, dnešného múzea. V rokoch 1867 – 1877 žil v meste u svojho brata významný štúrovec Bohuš Nosák-Nezabudov, pôsobil tu tiež pokrokový učiteľ Samuel Fábry a slovenský básnik Ján Cuker. V období po I. svetovej vojne tužili a tvorili výtvarní umelci Bandy Cirbus a Ernest Stenhura a spisovateľka Jolana Cirbusová a Anton Prídavok. Neskôr sa v meste zakladajú rôzne kultúrne krúžky a organizácie. V rokoch 1922 – 1924 úspešne pracoval divadelný krúžok Palárik pod vedením Janka Borodáča, ktorý pôsobil v Sabinove ako učiteľ.

Život mesta, podobne ako celej Európy, bol v prvej polovici nášho storočia poznačený svetovou hospodárskou krízou, ktorá vyústila do II. svetovej vojny. Jej útrapy tvrdo dopadli aj na Sabinovčanov. Väčšina židovských obyvateľov, ktorých bolo v tom čase v Sabinove veľa, bola odvlečená do smutne známych koncentračných táborov, z ktorých sa len málokto vrátil. V januári roku 1945 bolo mesto oslobodené rýchlym postupom vojsk Červenej armády smerom od Dukly cez Prešov a Bardejov na západ.

Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto s vyše 12-tisíc obyvateľmi, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné vybavenia a služby. Bohatý kultúrny život mesta rozvíja Kultúrne a spoločenské stredisko. Jeho folklórny súbor Sabinovčan, účastník viacerých zahraničných festivalov, detský súbor Sabiník a dychová hudba Sabinka reprezentujú Sabinov ďaleko za hranicami mesta. Estetické cítenie a umeleckú výchovu mládeže rozvíja Základná umelecká škola s niekoľkými odbormi. K nevšedným zážitkom návštevníkov Sabinova patrí prechádzka jeho historickým jadrom – námestím i bočnými romantickými uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšieho opevnenia mesta, zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. Veľmi pekné sú vychádzky do lesoparku Švabľovka, kde sa kedysi liečili reumatické a kožné ochorenia. Pre turistov sú vyznačené trasy v okolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Najvýznamnejšie rekreačné stredisko Drienica – Lysá leží v tesnej blízkosti mesta a slúži aj pre vyznávačov zimnej turistiky a lyžovania.

V roku 2016 mesto získalo ocenenie za iniciatívu v židovskej problematike.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Podujatia v regióne

Rodina

nedeľa, 29 mája, 2022

Sabinov, Slovensko

Tanec, Divadlo

nedeľa, 22 mája, 2022

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO, Janka Borodáča, Sabinov, Slovensko

Rodina, Divadlo, Koncert

nedeľa, 22 mája, 2022

Kino Torysa, Janka Borodáča, Sabinov, Slovensko

Koncert

štvrtok, 28 apríla, 2022 - pondelok, 30 mája, 2022

Obchod na Korze, Námestie slobody, Sabinov, Slovensko

Atrakcie v regióne

Obec Jakubova Voľa leží na severných svahoch pohoria Bachureň a…

Obec Krásna Lúka, ľudovo nazývaná „Šenviž“, leží v doline Kučmanského…

Obec Ražňany leží v prekrásnom prostredí Šarišskej kotliny. Od okresného…

Kino Torysa ako jediné digitálne kino v okrese Sabinov ponúka širokú…

SkiLysa
Lyžiarske stredisko SKI Lysá sa nachádza 25 km severne od…

Hradisko Varhegy -Varhed
Praveké hradisko z obdobia neolitu, eneolitu, doby halštatskej a stredoveku. Nachádza sa…

Sabinov sa prvýkrát spomína v listine uhorského kráľa Belu IV….

Hotel Šomka ** sa nachádza v krásnom obkolesení prírody, lesov…

Hotel Šomka** sa nachádza v krásnom prostredí rekreačného strediska Drienica…

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ…

V stredoveku patrila obec Rožkovany viacerým zemepánom, v 16. storočí…

V Jarovniciach  sa okrem pôvodne renesančného kaštieľa nachádza v juhovýchodnej…

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1260. Začiatkom…

V druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia žil zeman…

Dedina Šalgov patrila od roku 1315 zemanovi Pavlovi a jeho…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

Šanec je pomenovanie pre časť zalesneného kopca mesta Sabinov a…

Nachádza sa v nadmorskej výške 520 m n. m. na…

Obec Šarišské Michaľany leží na východnom Slovensku medzi mestami Prešov…

Po prvý krát sa obec Brezovica písomne spomína až v…

Náučný chodník Baranie spolu s chodníkmi Tokáreň a Priehyby tvorí…

Neďaleko bývalých kúpeľov je vrchol Stavenec vo výške 510 m.n.m…

Pri sírnom minerálnom prameni zvanom Švabľovka (Švabľuvka) tu v minulosti…

Doba vzniku hradu je nejasná. Prispeli k tomu aj falzifikáty…

Renesančná murovaná zvonica je z roku 1657. Upravovaná bola koncom…

Cyklotrasa Čergovskou dolinou začína v obci Červenica pri Sabinove. Jej…

„Šomská cyklodrážka“ je cyklistický okruh pre horské bicykle v pohorí…

V Sabinove vznikol v roku 1898 prvý organizovaný cyklistický klub…

Obec Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria štyri kilometre…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

Židovský cintorín. V 18-19. storočí žila v obci početná židovská…

Brezovica leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov….

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…