Sabinov a okolie

Mesto Sabinov leží na nive rieky Torysa v nadmorskej výške 324 m.n.m.  v zovretí najvýchodnejšieho výbežku Bachurne a Čergovského pohoria.

Prvá písomná zmienka o Sabinove ako o značne rozvinutej kráľovskej obci je z roku 1248. Jej obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, až neskôr sa začala rozvíjať remeselná výroba. Významným medzníkom v jeho ďalšom vývoji bol 28. január 1299, kedy mu uhorský kráľ Ondrej III. udelil spolu s Prešovom a Veľkým Šarišom spišské práva – právo voliť richtára a farára, právo súdu, lovu a rybolovu, oslobodenie od daní, mýta, cla a vojenskej služby. Od toho dňa sa mení právne postavenie Sabinova, ktorý sa stáva mestom. V roku 1405 bol Sabinov povýšený na slobodné kráľovské mesto, čo mu prinieslo rad ďalších privilégií.
Rozvíjajú sa remeslá a dochádza k značnému rozkvetu obchodu. Koncom 15. storočia sa stal Sabinov členom Pentopolitany – združenia piatich východoslovenských miest, ku ktorému patrili ešte Košice, Prešov, Bardejov a Levoča. Obdobie 16.-18. storočia bolo v znamení rozkvetu, neskôr hospodárskeho úpadku mesta. V 19. storočí bol Sabinov malým provinčným mestom so slabo rozvinutou priemyselnou výrobou. Aj v rokoch I. ČSR hospodársky vývoj naďalej zaostával. Z väčších podnikov tu pracovala píla, garbiareň a konzerváreň. Obyvateľstvo sa zaoberalo zväčša poľnohospodárstvom, ktoré bolo na nízkej úrovni. Stavebný rozvoj Sabinova s typickým stredovekým šošovkovitým námestím sa začal prestavbou pôvodne roľníckej osady. Najstaršie zachované stavby pochádzajú z konca 14. storočia.

Najvýznamnejšou a súčasne najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Pôvodný kostol v roku 1461 úplne vyhorel, požiar roztavil aj zvony. V rokoch 1484-1518 bol kostol neskorogotický prestavaný.Vnútorná výzdoba kostola je gotická, renesančná a baroková. Najcennejší je hlavný oltár, ktorého originál sa nachádza v národnom múzeu v Budapešti a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Kostol bol niekoľkokrát poškodený požiarom. Posledné väčšie úpravy boli urobené v rokoch 1938 -1939, v 70. rokoch bol rekonštruovaný hlavný oltár. V roku 1992 bola vykonaná celková vonkajšia rekonštrukcia. Zvonica pri kostole patriaca do tzv. východoslovenskej renesancie bola dokončená v roku 1657, zvon pochádza z roku 1470.

Ďalšou stavebnou dominantou historického jadra mesta je bývalé lýceum postavené v renesančnom slohu v roku 1530, v 18. storočí prestavané. Stavebnú panorámu Sabinova dopĺňajú aj grécko-katolícky, dva evanjelické kostoly a pravoslávny chrám postavené na okrajoch historického jadra.

Sabinov mal čisto slovenské obyvateľstvo do polovice 13. storočia, kedy sa tu usadili nemeckí prisťahovalci. O početnosti nových usadlíkov svedčia údaje zo 14. – 16. storočia, kedy mali obe národnosti vlastné protestantské kostoly a kazateľov.

V období reformácie bol Sabinov známy svojím školstvom, viacerí vynikajúci učitelia tu uplatňovali najmodernejšie spôsoby výuky. Od októbra 1740 existovalo v Sabinove piaristické gymnázium, ktoré v roku 1784 presídlilo do vlastnej budovy, dnešného múzea. V rokoch 1867 – 1877 žil v meste u svojho brata významný štúrovec Bohuš Nosák-Nezabudov, pôsobil tu tiež pokrokový učiteľ Samuel Fábry a slovenský básnik Ján Cuker. V období po I. svetovej vojne tužili a tvorili výtvarní umelci Bandy Cirbus a Ernest Stenhura a spisovateľka Jolana Cirbusová a Anton Prídavok. Neskôr sa v meste zakladajú rôzne kultúrne krúžky a organizácie. V rokoch 1922 – 1924 úspešne pracoval divadelný krúžok Palárik pod vedením Janka Borodáča, ktorý pôsobil v Sabinove ako učiteľ.

Život mesta, podobne ako celej Európy, bol v prvej polovici nášho storočia poznačený svetovou hospodárskou krízou, ktorá vyústila do II. svetovej vojny. Jej útrapy tvrdo dopadli aj na Sabinovčanov. Väčšina židovských obyvateľov, ktorých bolo v tom čase v Sabinove veľa, bola odvlečená do smutne známych koncentračných táborov, z ktorých sa len málokto vrátil. V januári roku 1945 bolo mesto oslobodené rýchlym postupom vojsk Červenej armády smerom od Dukly cez Prešov a Bardejov na západ.

Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto s vyše 12-tisíc obyvateľmi, ktorí tu nachádzajú všetky potrebné vybavenia a služby. Bohatý kultúrny život mesta rozvíja Kultúrne a spoločenské stredisko. Jeho folklórny súbor Sabinovčan, účastník viacerých zahraničných festivalov, detský súbor Sabiník a dychová hudba Sabinka reprezentujú Sabinov ďaleko za hranicami mesta. Estetické cítenie a umeleckú výchovu mládeže rozvíja Základná umelecká škola s niekoľkými odbormi. K nevšedným zážitkom návštevníkov Sabinova patrí prechádzka jeho historickým jadrom – námestím i bočnými romantickými uličkami, kde sa nachádzajú bašty a múry niekdajšieho opevnenia mesta, zvýrazňujúce jeho stredovekú slávu. Veľmi pekné sú vychádzky do lesoparku Švabľovka, kde sa kedysi liečili reumatické a kožné ochorenia. Pre turistov sú vyznačené trasy v okolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu. Najvýznamnejšie rekreačné stredisko Drienica – Lysá leží v tesnej blízkosti mesta a slúži aj pre vyznávačov zimnej turistiky a lyžovania.

V roku 2016 mesto získalo ocenenie za iniciatívu v židovskej problematike.

Zdieľať:

Podujatia v regióne

Cykloturistika, Dobrodružstvo

sobota, 1 júna, 2024

082 57 Ľutina

Atrakcie v regióne

Mindžová (920 m n. m.) je vrch v pohorí Bachureň, krajinnom celku Podhôľno-magurskej oblasti. Leží…

Na Lysej sa nachádza nové oddychové miesto, odkiaľ sa môžete…

Obec Jakubova Voľa leží na severných svahoch pohoria Bachureň a…

Obec Krásna Lúka, ľudovo nazývaná „Šenviž“, leží v doline Kučmanského…

Obec Ražňany leží v prekrásnom prostredí Šarišskej kotliny. Od okresného…

Kino Torysa ako jediné digitálne kino v okrese Sabinov ponúka širokú…

SkiLysa
Lyžiarske stredisko SKI Lysá sa nachádza 25 km severne od…

Hradisko Varhegy -Varhed
Praveké hradisko z obdobia neolitu, eneolitu, doby halštatskej a stredoveku. Nachádza sa…

Sabinov sa prvýkrát spomína v listine uhorského kráľa Belu IV….

Hotel Šomka ** sa nachádza v krásnom obkolesení prírody, lesov…

Hotel Šomka** sa nachádza v krásnom prostredí rekreačného strediska Drienica…

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne renesančný kaštieľ…

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15….

V stredoveku patrila obec Rožkovany viacerým zemepánom, v 16. storočí…

V Jarovniciach  sa okrem pôvodne renesančného kaštieľa nachádza v juhovýchodnej…

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1260. Začiatkom…

V druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia žil zeman…

Dedina Šalgov patrila od roku 1315 zemanovi Pavlovi a jeho…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčasnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

V lesoparku Švabľuvka v súčastnosti vedú štyri trasy náučného chodníka,…

Šanec je pomenovanie pre časť zalesneného kopca mesta Sabinov a…

Nachádza sa v nadmorskej výške 520 m n. m. na…

Obec Šarišské Michaľany leží na východnom Slovensku medzi mestami Prešov…

Po prvý krát sa obec Brezovica písomne spomína až v…

Náučný chodník Baranie spolu s chodníkmi Tokáreň a Priehyby tvorí…

Neďaleko bývalých kúpeľov je vrchol Stavenec vo výške 510 m.n.m…

Pri sírnom minerálnom prameni zvanom Švabľovka (Švabľuvka) tu v minulosti…

Doba vzniku hradu je nejasná. Prispeli k tomu aj falzifikáty…

Renesančná murovaná zvonica je z roku 1657. Upravovaná bola koncom…

Cyklotrasa Čergovskou dolinou začína v obci Červenica pri Sabinove. Jej…

„Šomská cyklodrážka“ je cyklistický okruh pre horské bicykle v pohorí…

Lyžiarske stredisko Ski Drienica nájdete v obci Drienica, okres Sabinov….

V Sabinove vznikol v roku 1898 prvý organizovaný cyklistický klub…

Obec Drienica leží pod južnými svahmi Čergovského pohoria štyri kilometre…

Historické jadro Sabinova bolo vyhláškou Okresného úradu v Prešove č….

V 18-19. storočí žila v obci početná židovská komunita. Po…

Brezovica leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov….

Mariánske pútnické miesto Ľutina leží na južnom svahu Čergovského pohoria…