Pánská záhrada – park Hertník

V parku, ktorý susedí s kaštieľom Hertník i kostolom, sa nachádza socha sv. Antona Paduánskeho (r. 1760). Toto rozmerné rokokové dielo z pieskovca, vytvorené neznámym sochárskym majstrom v druhej polovici 18. storočia, si údajne objednal jeden z miestnych zamepánov Forgáčovcov ako pamiatku na svojho syna Antona. Socha aj s podstavcom dosahuje výšku takmer 4 metre. Kedysi stála obrátená smerom ku kaštieľu a obklopovali ju štyri lipy. V roku 1906 bol priestor okolo sochy vysadený jedličkami. V roku 1934 sochu renovovali a v roku 1993 bol jej originál nahradený rekonštrukčnou kópiou, ktorú vytvoril akad. Sochár Martin Kutný, rodák z Bartošoviec. V roku 1906 bolo celé hertnícke panstvo aj s kaštieľom predané účastinárskej spoločnosti „Magyar Fôld“, ktorá neskôr predala hertnícke lesy židovským podnikateľom. Tí si najali 150 cudzích robotníkov, ktorí bývali v lese v kolibách. Pri železničnej zastávke na „Stavenci“ postavili moderne zariadenú pílu, ktorá vyrúbané stromy spracúvala. Pánske polia v hertníckom chotári si v tej istej dobe postupne odkupovali Hertníčania. V roku 1910 sa lesy spolu s kaštieľom stali majetkom uhorského štátu.

Informácie

Obecný úrad Hertník
Hertník 162
086 42 Hertník
Tel.: 054 / 4791128
Mobil starosta: +421 911 474 945
e-mail: obechertnik@centrum.sk

Zdieľať:

Mapa