Kaštieľ „Bornemisza“ Pečovská Nová Ves

Kaštieľ „Bornemisza“ Pečovská Nová Ves

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z r.1319 (Wyfalu). Do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi podľa jeho slov dostali ďalšie rody, ktoré obývali kúrie v obci. Či už je to rod Mariássyovcov, alebo Bornemiszovcov. Žiaľ, pohnuté osudy 20. storočia prispeli k tomu, že potomkovia boli v mnohých prípadoch nútení odísť z Pečovskej Novej Vsi.

Pôvodne barokový kaštieľ z polovice 18. storočia je prízemná bloková stavba, hlavné priečelie má ústredný vstupný portál so štukovým ornamentom. Strecha pôvodne manzardová, je dnes sedlová. Začiatkom 20. storočia kaštieľ prestavali v secesnom štýle. Areál kaštieľa tvoril udržiavaný park s krásnymi drevinami.

Posledným vlastníkom kaštieľa bol Štefan Bornemisz – Istvan Bornemisza, syn Marii Péchy,dcéry hlavného župana Abovsko turnianskeho Zsigmonda Péchyho, ktorý sa narodil 24.11.1917 v Budapešti, zomrel 15.11. 2006 v Pečovskej Novej Vsi a bol synom kráľovského komorníka Istvana Bornemiszu. Po rozpade monarchie jeho rodina žila v Pečovskej Novej Vsi, kde vlastnila tri kaštiele a hospodárila na svojom rozsiahlom panstve. Otec Štefana bol odvlečeny do ZSSR do gulagu, odkiaľ sa už nevrátil. Štefan vyštudoval právo a miloval jazdectvo. V roku 1955 založil v Poprade jazdecký oddiel, s ktorým participovali na viacerých filmoch slovenskej ako aj zahraničnej provincie ako Jánošík, Vivat Beňovský. Po roku 1989 sa venoval charite a za svoje služby bol dňa 20.januára 1995 vysvätený za rytiera Maltészkeho radu, ako prvý občan Slovenska. Štefan Bornemisza bol človek majúci v sebe umelecké sklony, či už to boli literárne, sochárske, maliarske, ale aj rezbárske.

Kaštieľ  „Bornemisza“ je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj/ foto obec Pečovská Nová Ves

Informácie

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves
Tel.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

Kaštieľ je v súkromnom vlastníctve a nachádza sa blízko hlavnej cesty, na Kostolnej ulici.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

Tanec, Koncert, Festival, Tradície

sobota, 28 novembra, 2020

Sabinov, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Tradície, Dobrodružstvo

nedeľa, 17 januára, 2021

Hermanovce, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Tradície, Dobrodružstvo

piatok, 1 januára, 2021

Šimonka, Zlatá Baňa, Slovensko