Drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala, Frička

Drevený filiálny chrám vo Fričke bol postavený na miernej vyvýšenine uprostred dediny v roku 1829. Z tohto obdobia si chrám zachoval aj súčasnú podobu, aj keď prešiel rozsiahlymi úpravami v rokoch 1933 a 1971. Je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s troma krížmi. Chrám je postavený na kamennom základe. Konštrukcia chrámu je zrubová, u veže stĺpová.
Na západnej strane dominuje mohutná veža s priestorom pre tri zvony, pričom vznik najstaršieho z nich sa viaže na rok 1697.
V chráme je z dreva vyhotovený ikonostas, oddeľujúci priestor svätyne a chrámovej lode. Pochádza z 18. a 19. storočia.
Ikonostas má päťradovú architektúru. Prvý – hlavný rad je zložený z týchto ikon: sv. biskup Mikuláš, Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, patrocinálna ikona sv. archanjela Michala. Druhý rad ikon sú ikony sviatkov, ktoré sú netradične predelené Veraikonom. Nasledujúci tretí rad je tvorený ikonami apoštolov, kde v strede je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich ikon s dvojicami postáv. Piaty rad je umiestnený pod hlavnými ikonami. Tieto štyri ikony zobrazujú udalosti: sv. biskup Mikuláš utišuje more, sv. Anton a Teodósios, Traja hierarchovia, sv. Ján Krstiteľ. Ikonostas je ukončený Ukrižovaním, po stranách s postavami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána.
V rámci ikonostasu sa vynímajú bohato vyrezávané cárske dvere so šiestimi medailónmi, zobrazujúcimi štyroch evanjelistov a výjavy zo Zvestovania. Priestor nad oboma diakonskými dverami je vyplnený ikonou Poslednej večere a ikonou Ukladania Ježiša do hrobu. Maľba stropu svätyne pochádza z 20. stor.. Momentálne sa ikonostas nenachádza v chráme z dôvodu rekonštrukcie.

Zdroj : web: www.drevenechramy.sk, wikipedia

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Petrová 62
086 02 Gaboltov

Tel. č.: 0949 733 387
E-mail: petrova@grkatpo.sk
Liturgický prehľad bohoslužieb: www.grkatpetrova.webnode.sk

Drevený kostolík nájdete na miernej vyvýšenine uprostred dediny.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko