Hrad Kysak

Nad obcou na vrchu Hrad sú ešte aj dnes badateľné zvyšky po stredovekom osídlení. Prvá písomná správa o hrade nad Kysakom pochádza z roku 1335. Hrad patril drienovskej vetve Abovcov a pravdepodobne mal za úlohu strážiť prechod úzkym údolím Hornádu. Postavený bol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. Kedy hrad zanikol, nám nie je známe. No najskôr niekedy koncom 15. storočia po vymretí rodu, hrad sa stáva kráľovským. Je potrebné spomenúť, že v písomnostiach, ale aj v povedomí ľudu sa často kysacký hrad spája s menom uhorského panovníka Mateja Korvína, ktorý tu často poľoval. V rokoch 1991 – 1993 sa uskutočnil aj archeologický prieskum, všetky nájdené keramické a kovové fragmenty boli odborne zakonzervované a sú predstavované na špecializovaných výstavách. Dnes ešte sú viditeľné zvyšky hradu nad obcou, je možné rozoznať obrysy fortifikácie a obytných častí.
Hrad Kysak je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj: Obec Kysak
Foto: Jozef Kotulič

Informácie

Obec Kysak
Obecný úrad Kysak 146
044 81 Kysak

Telefón: +421 55 729 05 91

E-mail: info@kysak.sk

Ako sa dostať na hrad: dostanete sa k nemu po lesných cestičkách buď od cintorína alebo od polície (maličký cintorín v lese), severozápadne od obce Kysak na skalnatom chrbte vrchu nazývanom Hrad. Pri hrade sa nachádza vysielač, ktorý je dobre viditeľný aj z obce Kysak.

Zdieľať:

Mapa