Demjatské kopce – Vápeníky

Demjatské kopce – Vápeníky je prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Prešov.
Nachádza sa v katastrálnom území obce Demjata, Veľký Slivník v okr. Prešov v Prešovskom kraji. Predmetom ochrany je teplomilná vegetácia vápencových brál bradlového pásma vo východnej časti Šarišskej vrchoviny s výskytom viacerých zriedkavých druhov rastlín a paleontologických nálezov na vedeckovýskumné a náučné ciele. Prírodnú rezerváciu tvoria ju vápencové kopčeky roztrúsené v poľnohospodárskej krajine. Sú súčasťou bradlového pásma a obklopené flyšovými vrchovinami významne zvyšujú diverzitu krajiny. Na výhrevnom podklade sa vyvinuli teplomilné a suchomilné spoločenstvá. Zo vzácnejších drevín tu nájdeme drieň obyčajný (Cornus mas), dráč obyčajný (Berberis vulgaris), brekyňu obyčajnú (Sorbus torminalis). Z bylín ľan tenkolistý (Linum tenuifolium), poniklec veľkokvetý (Pulsatila grandis), astra spišská (Aster amelloides) a veternica lesná (Anemone sylvestris). Hadinec červený (Echium rubrum)- panónsky druh, tu má najsevernejšiu lokalitu na Slovensku.

Zdroj/foto: wikipédia, stránky sopsr.sk, obec Demjata

Informácie

Obec Demjata
Demjata č 129
082 13 Tulčík
Tel. č.: 051 / 778 98 13
E-mail: obec@obecdemjata.sk

Ako sa dostať k miestu: Demjatské kopce ležia v smere z obce Demjata do obce Veľký Slivnik. Vápencové útvary je vidno aj z hlavnej cesty.
Náročnosť: vhodná pre všetky vekové kategórie vrátane deti, rátajte s miernym stúpaním

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa