Kaštieľ „Ringov“ Pečovská Nová Ves

Prvá zmienka o obci Pečovská Nová Ves je z r.1319 (Wyfalu). Táto historicky významná obec bola už v stredoveku sídlom šľachticov, no až začiatkom novoveku sa stala strediskom panstva, čo spôsobilo potrebu výstavby zemepanského sídla. Do roku 1322 bola kráľovským majetkom, potom ju aj s okolím vlastnil šľachtic Mičko, ktorý svoje sídlo vybudoval vysoko v pohorí Čergov. Sobášmi sa do Pečovskej Novej Vsi dostali ďalšie rody, ktoré obývali kaštiele a kúrie v obci, či už je to rod Péchy, Mariássy alebo Bornemisza. A vďaka ním je Pečovská Nová Ves nesmierne bohatá na pamiatky a historické objekty. Okrem barokového kostola, klasicistickej synagógy či kaplnky sa tu zachovalo vyše 10 kaštieľov a kúrií, čomu môžu na Slovensku konkurovať len obce Liptovský Ján alebo Brezovica. Taká koncentrácia pamiatok je na vidiecke pomery unikátna.

V roku 1556 získal rod Péchy spomínaný hrad a územné panstvo, ktorý si za svoje sídlo však nezvolil starý a poškodený hrad známy ako Ujvár, ale rozhodli sa postaviť si pohodlnejšie sídlo v nižšej polohe, ktoré bolo pritom zabezpečené ako nížinný hrad.

Opevnené šľachtické sídlo bolo vybudované na ľavobrežnej terase Torysy (361 m n. m.), kde sa terén zvažuje na juh k doline Torysy a na západ k doline rieky Ľutinky. Ide o pomerne výrazne miesto v rámci údolia s dobrým výhľadom na veľkú časť toryskej doliny, ktorou zároveň viedla významná krajinská cesta.
Objekt s prevažne sídelnou funkciou bol teda umiestnený vhodne. Predpokladá sa, že kaštieľ mal do istej miery chrániť neďaleký Hanigovský hrad, preto na ňom zriadili aj strieľne. A kaštiele so strieľňami, to bolo na Slovensku skutočne ojedinelé. Objekt neskôr známy ako „Ringov kaštieľ“ vznikol najskôr v rokoch 1556-63. V donačnej listine z r.1556 ani jej potvrdeniach sa nespomína, čiže predtým neexistoval a je veľmi málo pravdepodobné, žeby objekt vybudovali predchádzajúci majitelia obce (rod Tarczay), keďže by sa takáto významná kamenná stavba určite spomínala v donačnej listine. Na drevenom tráme stropu kaštieľa sa zachoval nápis s dátumom 20. 6. 1649. O výstavbe v druhej polovici 16. storočia svedčia taktiež architektonické detaily – oblá profilácia väčšiny ostení otvorov kaštieľa, ktoré sú typické pre prechod z gotiky do renesancie.
Šľachtické sídlo predstavovalo kompaktný objekt, kde do nepravidelného pôdorysu bola včlenená vysoká hranolová veža ako aj obytný palác s menším traktom pri severovýchodnom nároží. Ten však mal väčšinu stien nie z kameňa ako zvyšok stavby, ale len z drevených trámov. V hrubých múroch objektu bolo viac strieľni než okenných otvorov a ešte menej vstupov. Do objektu sa vstupovalo z juhu a niekedy možno aj zo západu. Na západnej a južnej fasáde boli približne po štyri okná s profilovaným renesančným ostením, severná mala len dve a východná fasáda žiadne okná. Na fasádach jednoznačne prevažovali rôzne typy strieľni, dokopy až 27 (štrbinové, kľúčové, nohavicové). Situované boli prevažne vo vrchných podlažiach a strategicky usporiadané a nasmerované tak, aby bola obrana zabezpečená čo najefektívnejšie. Až do dnešných čias sa zachovala mohutná nárožná veža, kde spomínané priestory na streľbu možno vidieť. V jednotlivých miestnostiach sa zachovali kamenné renesančné dvere, renesančné štukové obrazce na klenbách a barokový krb. Od 19. storočia už kaštieľ nebol zrejme reprezentačným sídlom rodu Péchy a objekt asi len prenajímali alebo využívali na iné (napr. hospodárske) účely.

Zaujímavosťou tohto kaštieľa je fakt, že ide o stavbu írskeho typu, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Hodnotné sú nielen ranorenesančné detaily, ale najmä stavba ako celok, keďže je veľmi ojedinelým typom u nás. Analogicky najbližšími objektmi sú kaštiele v Šimonovanoch, či zaniknutých Parížovciach. Pôvodným plánom bolo, že táto budova bude mať charakter nížinného hradu, preto bola obohnaná vodnou priekopou. No dá sa povedať, že je to kombinácia hradu a kaštieľa. V tesnej blízkosti kaštieľa sa ešte zachovali (na vidiecke pomery ojedinele stavby) – menšie historické domy v radovej zástavbe, pochádzajúce najskôr z 19. storočia, ktoré slúžili pravdepodobne ako obydlia služobníctva. Ringov kaštieľ, aj keď je pomerne malo známou pamiatkou, ma nielen regionálny, ale aj celoslovensky význam.

Ringov kaštieľ je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj/foto: obec Pečovská Nová Ves, ( Pečovská Nová Ves – potulky dejinami)

Informácie

Obecný úrad Pečovská Nová Ves
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves

Tel. č.: 051/4583 121
E-mail: obec@pecovska.sk

„Ringov kaštieľ“ (podľa jedného z posledných vlastníkov) alebo ľudovo „Burdeľ“ (keďže pôsobil ako hrad) sa nachádza smerom na Ľutinu po ľavej strane, v severozápadnej časti obce, kaštieľ je obstavaný rodinnými domami, prístup je možný zo západu a východu obecnými komunikáciami.

Zdieľať:

Mapa