Drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša, Tročany

Drevený chrám v Tročanoch je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi. Bol zrejme privezený z neďalekej obce Rešov, o čom svedčia záruby na drevených trámoch a pamätný nápis na ikone Ukrižovania. Pravdepodobne ide o najstarší drevený chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej karpatskej oblasti. Podľa štýlu chrámu jednoznačne patrí najneskôr na rozhranie 15. až 16. storočia.
Chrám je trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový s troma krížmi. Je osadený na nízkom základe. Vo veži chrámu sú zavesené dva zvony. Nad vežou je trojramenný kríž, nad loďou sa nachádza ozdobený jednoramenný kríž a nad koncom svätyne je umiestnený jednoduchý jednoramenný kríž.
V chráme sa nachádza neúplný ikonostas, ktorý sa radí medzi národné kultúrne pamiatky. Je dvojradový a pochádza zo 17. storočia. Cárske dvere, nazývané aj kráľovské, sväté alebo hlavné, sú v strede ikonostasu a vedú do svätyne. V chráme sa nachádza viacero ďalších vzácnych ikon, maľované na plátne po stranách ikonostasu. Drevený chrám v Tročanoch bol v roku 1968 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Rôzne opravy chrámu sa uskutočnili v rokoch 1897, 1933 a 1968. V rokoch 2010 – 2011 bol chrám kompletne opravený a zreštaurovaný v rámci projektu Záchrana drevených chrámov na Medzinárodnej drevenej ceste z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Foto: obec Tročany, Ľuboš Repta

Informácie

Kontakt :
Tročany 68, 086 41 Tročany (okres Bardejov)
tel.: +421 (0) 54 479 24 05
+421 (0) 911 895 321
e-mail: obectrocany@gmail.com

Kostolík sa nachádza v centre obce, medzi rodinnými domami, od cesty zo smeru od obce Janovce, odbočte na križovatke v dedine doprava.

Zdieľať:

Mapa