Kaštieľ Ruské Pekľany

V obci Ruské Pekľany sa nachádza kaštieľ, ktorý od druhej polovice 18. storočia bol vo vlastníctve šľachtického rodu Piller. Pillerovci, pôvodom z Rakúska, patria k novovekým šľachtickým rodom. V polovici 18. storočia kúpili pozemky okolo Mirkoviec a usadili sa v Šariši. Za verné služby v armáde darovala panovníčka Mária Terézia v roku 1757 Jozefovi Pillerovi šľachtický titul a erb. Jeho synovi Martinovi-Jozefovi, riaditeľovi solivarského komorského úradu, udelila panovníčka v roku 1764 predikát „de Mérk“ a darovala mu majetky v Mirkovciach, Ruských Pekľanoch, Žehni a Dúbrave. Majetky neskôr rozšírili kúpou i výhodnou sobášnou politikou a zaradili sa k bohatým veľkostatkárom v Šariši. Členovia rodiny zastávali tiež významné funkcie v župnej samospráve a v súdnictve.
Rodinným sídlom bol kaštieľ v Ruských Pekľanoch, kde boli sústredené všetky rodinné písomnosti. Vznik kaštieľa môžeme datovať do roku 1799 alebo roku 1800, ale presný dátum výstavby kaštieľa sa nezachoval v žiadnych dokumentoch. Pôvodne rokokový kaštieľ z polovice 18. storočia bol v polovici 19. storočii čiastočne prestavaný a v rizalite prefasádovaný v duchu neskoroklasicistických stavieb. Dvojpodlažná stavba má v obdĺžnikový pôdor. Fasáda je členená kanelovanými pilastrami s nárožnou rustikou. V miestnostiach sú valené klenby alebo rovné stropy. Niektoré stropy sú vyzdobené ornamentmi. Pillerovci vytvorili v Ruských Pekľanoch veľké hospodárstvo, ktoré prosperovalo najmä v druhej polovici 19. storočia, kedy obec spravoval Gedeon Piller a jeho syn Koloman. Vybudovali tu mlyn, pílu, rybník. Rodina obhospodarovala aj rozsiahle lesy. Ich hospodárstvo poskytovalo prácu nielen obyvateľom Ruských Pekľan, ale aj ľuďom z okolitých obcí – Radatíc, Janova a Ľubovca.
V roku 1924 bola veľká časť Pillerovských majetkov skonfiškovaná a rozparcelovaná, takže zostali len strednými statkármi. Po roku 1945 im majetok skonfiškovali úplne, Pillerovci museli kaštieľ opustiť a ostal bez dozoru a ochrany. Poškodené, znečistené, vlhké a plesnivé zlomky zozbieral Gejza Piller a neskôr ich odovzdal ako depozit do archívu. K prevzatému archívnemu materiálu patrila i časť z rozsiahlej rodinnej knižnice, ostatné knihy z rodinných sídel pravdepodobne prevzali inštitúcie, ktoré po vojne konfiškovali zariadenie kaštieľov. V nasledujúcich rokoch v ňom sídlili štátne výskumné ústavy pre lesnú výrobu polesie Krajskej správy lesov v Prešove. Kaštieľ bol postupom času a najmä po vojne v horšom stave, aj keď snaha o rekonštrukciu zo strany Prešovských úradov bola, nikdy však už k nej nedošlo. Časť z majetku, hlavne lesy, bola potomkom vrátená v reštitúciách.
Dnes je kaštieľ opäť vo vlastníctve Andreja Bána, potomka rodiny Pillerovcov. Vďaka zachovaným denníkovým zápiskom rodiny Pillerovcov sa môžeme dozvedieť o jeho architektonickom vývoji.
Pred záhradným priečelím kaštieľa sa nachádza torzo neobarokovej fontány z roku 1880-90, ktorá mala alegorické postavy dvoch puťti s hroznami. V parku pri kaštieli dodnes rastú vzácne stromy, napríklad kanadský alebo čierny orech, ktorý je už na mapách z roku 1869 uvádzaný ako významný orientačný bod. Neďaleko kaštieľa sa nachádza rodinný cintorín, kde pod mohutnými dubmi našli miesto posledného odpočinku členovia Pillerovského rodu.

Zdroj/foto: www.mikroregiony.sk

Informácie

Obecný úrad Ľubovec
Ľubovec 103,
082 42 Bzenov
Tel.: 051/7796235
E-mail.: obeclubovec@ocu.sk

Kaštieľ nájdete v centre obce, dobré viditeľný z hlavnej cesty. Je v súkromnom vlastníctve, preto rešpektujte jeho súkromie. Kontaktujte Obecný úrad v prípade záujmu.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

POcity Presov
Festival, Film

štvrtok, 8 októbra, 2020 - streda, 14 októbra, 2020

Stromoradie, Konštantínova, Prešov, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Koncert, Hrad

utorok, 1 septembra, 2020 - štvrtok, 31 decembra, 2020

Námestie svätého Jakuba, Veľký Šariš, Slovensko