Židovské suburbium

Areál tzv. Židovského suburbia je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove. Komplex židovských rituálnych stavieb pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia (hebr. bet hamidraš), rituálneho kúpeľa (hebr. mikve), expanznej veže a kotolne. V minulosti sa nachádzal v areáli aj rituálny bitúnok, ktorý sa nezachoval. Tieto budovy slúžili duchovným a komunitným potrebám ortodoxnej židovskej komunity so silnou chasidskou orientáciou, ktorá bola šiestou najväčšou židovskou komunitou na Slovensku v medzivojnovom období. Súbor stavieb sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. Stará synagóga bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970, mikve a bet hamidraš v roku 2000. V tom istom roku bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so Židovským suburbiom zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Vlastníkom areálu je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR.

Informácie

Adresa objektu: 
Mlynská 13
085 01 Bardejov

Kontakt:
OZ Vita in suburbium
Kellerova 1
085 01 Bardejov

Kontaktná osoba: Pavol Hudák
Tel.: 0905 346 791
E-mail: info@suburbiumbardejov.sk

Web:http://suburbiumbardejov.sk/

Židovské suburbium nájdete 600 m od Radničného námestia, smer Poprad.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko