Renesančná zvonica

Renesančná murovaná zvonica je z roku 1657. Upravovaná bola koncom 18.storočia (barokovo) a v roku 1972. Trojpodlažná štvorboká veža s nárožnou armatúrou vedie od prízemia ku korunnej rímse ako rovná atika. Pôvodne mala štítky, ale tie boli pri manzardovom zastrešení odstránené. Zvonica má z východnej strany malý portálový rizalit s trojhranným štítom a diagonálne nad ním je umiestnená mramorová doska s erbom a nápisom viažúcim sa k roku 1657.

Informácie

Zvonicu nájdete pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v pamiatkovej zóne v centra mesta.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky