Renesančná zvonica

Renesančná murovaná zvonica je z roku 1657. Upravovaná bola koncom 18.storočia (barokovo) a v roku 1972. Trojpodlažná štvorboká veža s nárožnou armatúrou vedie od prízemia ku korunnej rímse ako rovná atika. Pôvodne mala štítky, ale tie boli pri manzardovom zastrešení odstránené. Zvonica má z východnej strany malý portálový rizalit s trojhranným štítom a diagonálne nad ním je umiestnená mramorová doska s erbom a nápisom viažúcim sa k roku 1657.

Informácie

Farnosť mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Námestie slobody 31
083 01 Sabinov

Tel. č.: 051/45 237 84, 45 232 92
E-mail: sabinov(at)rim­kat.sk

Zvonicu nájdete pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v pamiatkovej zóne v centra mesta.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky