Chodník oskarového filmu Obchod na Korze

Obchod na korze je československý film režisérov Jana Kadára a Elmara Klosa. Bol natočený v roku 1965 podľa poviedky Ladislava Grosmana. V roku 1966 získal film Oscara v kategórii cudzojazyčný film.
Dej filmu Obchod na korze sa odohráva počas druhej svetovej vojny v malom meste Slovenského štátu. Stolár Tóno Brtko, poctivý a slušný človek, prijme pod nátlakom svojej ženy a vysoko postaveného švagra arizačný dekrét na obchod staručkej pani Lautmannovej. Aj keď je obchod nevýnosný, Brtko v ňom zotrváva a predstiera, že arizuje. Stará pani sa o Tóna stará ako o syna a on jej pomáha ako môže. Príde však deň, keď všetci Židia z mestečka obdržia predvolanie k transportu. Všetci okrem pani Lautmannovej. Tóno sa ju spočiatku snaží ukryť, no neskôr ju prehovára, aby sa sama prihlásila. Tlak udalostí dovedie Tóna Brtka k hraničnej životnej situácii.
Tento filmový projekt nakrútila dvojica skromných režisérov – Ján Kadár a Elmar Klos. Pri prvotnom uvedení sa snímka stretla s veľkou vlnou odporu nielen u Slovákov, ale aj vedenia štátu v Prahe. Samotný film bol koniec koncov uvedený iba z dôvodu, že vtedajší prezident Antonín Novotný chcel slovenskej časti krajiny uškodiť. To, ako veľmi sa mýlil, už ukazuje aj sama história.
Obchod na Korze totiž získal Oscara za Najlepší cudzojazyčný film 1966, o rok neskôr Ida Kamińska získala dodatočne aj nepremenenú nomináciu v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, zvláštne čestné uznanie na MFF v Cannes, Štátnu cenu Klementa Gottwalda pre J. Kadára, E. Klosa, I. Kamińskú a J. Kronera, Cenu newyorskej filmovej kritiky, Donatellovho Davida pre najlepší zahraničný film roku 1966 a Cenu československej filmovej kritiky
V Sabinove na motívy filmu vznikol turistický projekt Chodník Obchod na korze, 11 tabúľ, ktoré lokalizujú miesta, na ktorých vznikala prvá československá oskarová snímka.
QR kód na informačnej tabuli stačí prostredníctvom mobilnej aplikácie zosnímať, a na Vašom displeji sa zobrazí konkrétna scénka v krátkej časovej sekvencii. Informačné texty v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku návštevníka nielen vtiahnu do deja a ukážu mu miesto kde stála kamera v čase nakrúcania, no moderné technológie ho priamo zasadzujú do doby, kde si môže vychutnať nielen atmosféru natáčania a byť jej súčasťou, ale samotný humanistický odkaz filmu aj sám prežiť. Tento projekt je teda potenciálom nielen pre rozvoj turizmu v meste, či povzbudenie lokálpatriotizmu. Ukazuje nám totiž aj morálno – etický kódex. Tento projekt ho zobrazí tak, aby nás dejiny poučili, a aby sa našou vinou už neopakovali.

Informácie

Kultúrne informačné centrum na korze
Námestie slobody 62
083 01 Sabinov

E-mail: info@chodnikobchodnakorze.sk
Tel. č.: +421 915 538 998

Rezervujte si termín prehliadky s fundovaným turistickým sprievodcom. Rezervácia bude potvrdená po zakúpení lístka v sekcii OBCHOD na https://chodnikobchodnakorze.sk/ 

Zdieľať:

Mapa