Kúria Koprivnica

Obec Koprivnica patrí k najstarším dedinám na Slovensku. V roku 1427 bola vo vlastníctve rodiny makovických Cudarovcov,  mala 62 poddanských usadlostí a bola to jedna z najľudnatejších obcí Šariša.

Neskôr v obci mal sídlo aj gróf Dessewffy, po ktorom obci ostala krásna kúria. Tá je z 19. storočia je jednou z najzaujímavejších architektonických pamiatok v Koprivnici. Jednopodlažná kúria z kameňa sa nachádzala v Koprivnici, patrila Ľudovítovi Bertótymu a bola zastrešená sčasti len slamou, strecha si vždy vyžadovala opravu. Kúria má trojtraktovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys, je jednopodlažná. Tamojší statkári tu mali sídlo a odtiaľto riadili svoje hospodárstvo v celom okolí. Po druhej svetovej vojne tu umiestnili základnú školu, ktorá sa však neskôr presídlila do vlastnej budovy a objekt postupne chátral.

V 90. rokoch v rámci reštitúcií si na kúriu a ďalšie majetky nárokovali jej niekdajší majitelia. Objekt bol však v zlom technickom stave, a tak ho neprevzali a prijali kompenzáciu.

V priebehu niekoľkých rokov sa obci podarilo kúriu získať do vlastníctva a následne ju zrekonštruovať.

Do miestneho kaštieľa, ako tento objekt všetci nazývajú, umiestnili najskôr obecnú knižnicu. Následne sa tu vytvorili spoločenské priestory, ktoré slúžia dedinčanom na rôzne príležitosti.

Kúria Koprivnica je súčasťou Šarišske hradnej cesty

Informácie

Obecný úrad Koprivnica
Koprivnica 126
086 43 Koprivnica

Tel. č.: 054 / 739 33 28
E-mail: sekretariat@koprivnica.sk, koprivnica@koprivnica.sk

Kúria sa nachádza v centre obce a je v nej miestna knižnica.

Zdieľať:

Mapa