Dukla – pamätník čs. armádneho zboru

Dukla – pamätník čs. armádneho zboru

Pamätník sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik. Jeho vybudovaním v priestore bojov vláda Česko-Slovenskej republiky vzdala hold padlým vojakom 1. česko-slovenského armádneho zboru. Pamätník bol postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. J. Grusa, s obradnou sieňou a výškou 28 metrov. Pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie umiestnili v areáli umeleckú kópiu pôvodnej sochy čs. vojaka. Jej pôvodnú podobu stvárnil sochár J. A. Vítek. Súsošie Žalujem, ktoré vytvoril sochár J. Kulich, bolo umiestnené do zmodernizovaných priestorov vyhliadkovej veže Dukla. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Informácie

K pamätníku je voľný vstup. Rešpektujte prosím pietne miesto svojim správaním.

K pamätníku je voľný vstup.

Zdieľať:

Mapa