Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce

Drevená cerkov z roku 1764 je postavená na kamennej podmurovke, z vonkajšej strany pokrytá vertikálnymi doskami a lištami. Pred vežovou predsieňou ľudovo zvanou babinec, je dobudovaná miniatúrna predsieň. V minulosti vchod do chrámu bol situovaný z juhu, na rozdiel od súčasného situovania z východu. Všetky tri časti chrámu, vežová predsieň, štvorcová loď a svätyňa sú zakončené cibuľovými vežičkami v ktorých sú osadené kríže. Strecha vrátane vežičiek je pokrytá šindľom. Ucelený ikonostas v chráme nebol. Za najstaršiu časť inventára je možné označiť solitér ikony Hodigitrie zo 17.stor., na doske z ihličnatého dreva. Hlavná ikona Eleusie pochádza z 1. polovice XVIII. st. Pokrov, ikona pod ňou je dielom okruhu poľskej dielne v Ryboticziach a pochádza z polovice XVIII. Storočia. Krídla cárskych dverí boli vyrezané v niektorej mestskej profesionálnej rezbárskej dielni a pochádzajú s konca XVII. storočia. Podľa ústneho podania, v čase II. svetovej vojny boli pôvodné cárske dvere zničené a nahradené terajšími, dovezenými z Krajnej Bystrej. Aj ďalšie ikony umiestnené v chráme, pochádzajú z Krajnej Bystrej, dnes už neexistujúceho chrámu sv. Michala z roku 1791. Ikona sv. Michala premožiteľa draka je z 3. tretiny XVII. storočia. Ikona sv. Onufria – sv. pustovníka v listovom rúšku okolo bedier, zahaleného do dlhej brady, je z toho istého obdobia. Dvojica levov je symbol pustovníka a cností. Ikona Krista učiteľa v prostom oblečení pochádza z poslednej štvrtiny XVII. storočia. Rad prázdnikov, hlavných sviatkov cirkevného roka. Krista a Márie pochádzajú z konca XVII. a začiatku XVIII. Drevená zvonica má tri zvony. Na jednom zvone z roku 1769 je nápis s reliéfom svätej Rodiny. Druhý zvon z roku 1771 má nápis a reliéf s dekórom kríža, pod ním Panna Mária.

Zvonica a drevený zrubový trojpriestorový kostol – cerkov východného typu a obradu sú Národné kultúrne pamiatky.

Zdroj: https://obeckorejovce.webnode.sk/kulturne-pamiatky/

Informácie

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Krajná Bystrá

Krajná Bystrá 39
090 05

Tel. č.: 054/759 33 30

E-mail: krajna.bystra@grkatpo.sk

Kontakt: M. Ducár +421 54 759 35 74

 

Zdieľať:

Mapa