Bardejovské meštianske domy

Bardejovské meštianske domy ovplyvnilo podelenie mesta na stavebné parcely. Na námestí sa stavali väčšinou trojosové, dvojpodlažné domy, v bočných uličkách trojosové jednopodlažné. Dĺžka parcely určovala obdĺžnikový pôdorys domu ako dvojtrakt. Takmer každý dom slúžil aj pre obchodné účely, preto celým prízemím viedla priechodová chodba. Z chodby sa vchádzalo do spodných miestností, na vnútorné schodisko do druhého podlažia a na schody do pivnice. Miestnosti boli radené za sebou. Vchody boli lemované a zdobené kamennými portálmi. Portál nad vchodom do prednej miestnosti bol zvyčajne najhonosnejší. Obytné a reprezentačné miestnosti na poschodí mali okná smerované do námestia. V zadnej časti bola kuchyňa a miestnosti pre služobníctvo. Portály, schodiská a rozličné výklenky v stenách boli vyzdobené kamenárskou výzdobou, fasády a reprezentačné miestnosti nástennou maliarskou výzdobou. Všetky meštianske domy sú vzácne a majú svoju históriu.

Informácie

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Meštianske domy nájdete na Radničnom námestí: Meštiansky dom na Rhodyho ulici č.1 , Meštiansky „Gantzaughov“ dom na Radničnom nám. č. 13 , Budova bývalého „Mestského domu“ na Radničnom nám. č. 16, Meštiansky dom na Radničnom nám. č. 26 , Meštiansky dom na Radničnom nám. č. 41, Meštiansky tzv. „Vínny dom“ na Radničnom nám. č. 42.

Zdieľať:

Mapa