Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce

Chrám bol postavený v roku 1752. Pri vojenských operáciách karpatsko-duklianskej operácie, pri tankovej bitke, v údolí smrtí, v októbri a novembri 1944 bola cerkev poškodená. K jej obnove prispeli občania obce v roku 1945. Od roku 1968 je cerkev národnou kultúrnou pamiatkou.
Veža cerkvi je zakončená makovičkou s tamburom a kovaným kovovým krížom, ktorá vyrastá z konštrukcie objektu. Dvojstupňovité stanové strechy nad svätyňou a loďou sú zakončené kužeľovitými vežičkami pokrytými šindľom s kovanými krížmi. Celý zrub obdobne ako i ostatné drevené cerkvi z exteriéru je obložený vertikálne položenými doskami s lištami, ktoré boli obnovené v roku 2001. Pred portálom cerkvi je malá vstupná predsieň, ktorej strecha je taktiež pokrytá šindľom.
V interiéri cerkvi na stenách sa zachovali zvyšky nástenných malieb. Barokový štvorradový drevený ikonostas s cárskymi dverami je z 2. polovice 18. storočia. Niektoré ikony zakomponované do ikonostasu sú zo staršieho obdobia. Ikonostas a oltár boli reštaurované v rokoch 1969 – 1970. Znovu bol reštaurovaný v roku 2005. Na oltári sú tzv. miniatúrne antické stĺpiky a je tam malý bohostánok s ikonou Panny Márie.
Zvonica s tromi zvonmi z druhej polovice 20. storočia, bola postavená v 19. storočí a nachádza sa na mieste zvonice z 18. storočia Severozápadne od chrámu je postavená masívna drevená zvonica na vyvýšenom základe z kameňa (NKP). Konštrukcia je stĺpová. Na vrchu je osadený kríž s trojramenným jednoduchým krížom. Vo zvonici sú zavesené tri zvony, z roku 1971, 1948 a z roku 1970.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Fotky: Henryk Bielamowicz

Informácie

Gréckokatolícka farnosť Ladomirová
Ladomirová 134
090 03 Ladomirová

Tel. č.: 054/75 253 00
E-mail: ladomirova@grkatpo.sk

Správca farnosti: p. Hojda +421 911 514 992

 

Zdieľať:

Mapa