Kostol sv. Martina Lipany

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14. storočia v neskororománskom slohu v centre vtedajšej osady. Bol zasvätený sv. biskupovi Martinovi z Tours a patril k majetkom pánov z Kamenického hradu. Zakladateľom kostola bol Rikolf Tarcai/Tarczay. Strop kostola nemal gotické klenby ako dnes, ale bol rovný. Bol vytvorený z drevených trámov a drevenej výplne, hlavná loď tak pôsobila vizuálne mohutnejšie. Veža kostola slúžila ako pozorovateľňa pre Kamenický hrad. Jeho skvostom je neskorogotický hlavný oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče z obdobia 1512 – 1520. Kostol je obklopený malým parkom a alejami líp, z ktorých najstaršia má vyše tristodvadsať rokov.
Foto: David Hanko

Informácie

Kostol sa nachádza v strede námestia a správcom je farnosť Lipany.

Farnosť sv. Martina,
Komenského 20, 082 71, Lipany

Tel: 051/45 721 08, Mobil: 0905/893 215

Zdieľať:

Mapa