Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves

Ruská Nová Ves je obec na Slovensku v okrese Prešov. Nachádza sa 1 kilometer východne od Prešova, tretieho najväčšieho mesta Slovenska.

„Najstarším jednoznačným dôkazom o usadených valachoch Šarišskej stolici je z roku 1402. Vtedy zemania z Kokošoviec protestovali proti Šóšovcom, ktorí údajne usadili valachov v chotári Kokošoviec, pričom zaiste črieda oviec valachov nepochybne z Ruskej Novej Vsi spásla obilné porasty v chotári Kokošoviec.“ (Uličný,R:Dejiny osídlenia Šariša.s.470)

Územný majetok obce patril od konca 13. storočia šľachticom Šóšovcom, no sídlisko na ňom vtedy ešte nebolo. Obec vznikla ako filiálka dediny Soľ (dnešný Solivar). Prvé správy o obyvateľoch dediny sú z roku 1402 a 1419. Dozvedáme sa, že časť z nich boli valasi.

Pôvodný názov Nová Ves výstižne vyjadril to, že bola mladšia ako susedné dediny. V roku 1419 kráľ Žigmund nariadil zástupcom šarišskej stolice vyšetriť akési priestupky poddaných v tejto dedine, z ktorej vyplývalo, že tunajšie sídlisko jestvovalo už pred rokom 1419. V písomnostiach zo 14.-15. storočia vyskytuje sa pod troma maďarskými názvami.
Názov Wyfalu bol paralelou slovenského názvu Nová Ves. Alsowyfalu, Felsowyfalu sa vzťahuje na nižšiu a vyššiu časť sídliska v 15. a začiatkom 16. storočia. Názov obce Soos Wyfalu vo význame Šóšovská Nová Ves, teda s priezviskom vlastníka, ju od polovice 16. storočia spoľahlivo odlišuje od pôvodne totožných názvov Pečovskej Novej Vsi, Chminianskej Novej Vsi, Drienovskej Novej Vsi. Pôvodný názov Nová Ves, ktorú zemepáni prekladali do maďarčiny vyjadril skutočnosť, že tunajšie sídlo, resp. dedina bola mladšia ako susedné, západne ležiace dediny v priestore dnešného Solivaru. Nová Ves sa nespomína medzi dedinami Šóšovcov v 13. a 14. storočí , o ktorých je viacero správ. Z toho je možné usúdiť, že vznikla až na prelome 14. a 15. storočia. Vybudovali ju zaiste obyvatelia zo Solivaru aj prisťahovalci, medzi ktorými bolo niekoľko valaských rodín. Novoveské sedliacke domácnosti okrem richtárovej boli v roku 1427 zdanené od 16 port (porta ako daňová jednotka predstavovala celú sedliacku usadlosť, na ktorej v 14. a 15. storočí hospodárila jedna, avšak v 16. storočí jedna až štyri sedliacke domácnosti), takže Nová Ves bola stredne veľkou dedinou. V 19.storočí mal majetok v obci erár Dessewffyovci.

Ruská Nová Ves je obľúbenou destináciou pre turistov, keďže sa tu nachádza niekoľko turistických miest. Nachádza sa tu Zbojnícky hrad, zrúcanina hradu, z ktorého je výhľad na samotnú obec aj na mesto Prešov. Pôvodne sa tento hrad menoval Soľnohrad. Pod týmto názvom kedysi dávno existovali dva hrady, a to vo vzdialenosti šiestich kilometrov od seba. Prvý hrad stál na vŕšku južne od Solivaru a dnes už po ňom nie sú žiadne viditeľné stopy. Druhý je na vrchu Zámek (661 m n. m.) v Slanskych vrchoch nad obcou, z ktorého je dnes iba skromná zrúcanina.

Po turistickom chodníku sa turista dostane k Chata Sova, na polceste do Chaty Fricka, ďalšej drevenej chaty.

V obci sa taktiež nachádza Wellness clubu Placidus s wellness službami v Rímskom štýle, reštauráciou, ubytovaním v moderných a komfortných izbách a nádherným výhľadom na mesto Prešov, jeho okolie a Tatry.

Zdroj: ruskanovaves.sk

Informácie

Obec Ruská Nová Ves
Ruská Nová Ves 168
080 05 Prešov 5

Tel. č.: 051 / 758 30 75, 0911 583 075
E-mail: ruskanovaves@gmail.com
Web: www.ruskanovaves.sk

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Koncert

piatok, 16 augusta, 2024

Park sv. Cyrila a Metoda, Poštová, Kapušany, Slovensko