Cyklolávka pri Prešovskej univerzite

V Prešove sa otvorila moderná cyklolávka pri Prešovskej univerzite. V tejto lokalite zároveň vznikol nový združený chodník, ktorý prepája lávku s neďalekým cyklochodníkom Mlynský náhon. Lávka a chodník spoločne vytvárajú funkčný priestor, ktorý je určený pre chodcov aj cyklistov.

Nová lávka spája zimný štadión s ľavým brehom Torysy. Nachádza na rovnakom mieste ako pôvodná lávka, pričom v rámci realizácie bolo vybudované aj prepojenie na cyklochodník Mlynský náhon. V časti od ulice Kúpeľná po rieku Torysa pribudol obojsmerný chodník pre cyklistov v dĺžke 83 m. V časti pozdĺž rieky Torysa až po novú lávku vznikol združený chodník pre peších a cyklistov v dĺžke viac ako 194 metrov. Pozdĺž združeného chodníka sa vytvorili zálivy s lavičkami, cyklokošami a stojanmi pre bicykle.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Konštrukcia je široká 5,5 metra. Podlahu mostného objektu tvorí železobetónová doska. Na oboch stranách mosta sa nachádza oceľové zábradlie výšky 1,3 metra. V strednom páse lávky, pod oceľovým oblúkovým nosníkom sú umiestnené lavičky a stojany na bicykle, kde si môžu návštevníci oddýchnuť.

Informácie

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Galéria

streda, 11 októbra, 2023 - pondelok, 15 januára, 2024

Múzeum rusínskej kultúry Masarykova 20, 080 01 Prešov, Slovensko

Koncert

pondelok, 13 novembra, 2023 - nedeľa, 17 decembra, 2023

STM – Múzeum Solivar, Námestie osloboditeľov 4, 08001 Prešov