Vyhliadková veža Dukliansky priesmyk 502 m n. m.

V priestore Duklianskeho priesmyku na slovensko-poľských hraniciach sa nachádza vyhliadková veža, z ktorej môže návštevník vidieť široký priestor slovenského a poľského územia – dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Veža bola sprístupnená verejnosti v roku 1974 pri príležitosti 30.výročia bojov o Duklu. Je vysoká 49 m a bola postavená na mieste pôvodnej drevenej vyhliadkovej veže z roku 1959 v blízkosti dočasnej pozorovateľne veliteľa 1.čs. armádneho zboru. Interiér veže vhodne dopĺňajú umelecké diela: akad. sochára A. Račka Vítanie osloboditeľov, figurálna kompozícia Spoločný boj akad. sochára J. Koreňa a súsošie Žalujem akad. sochára J. Kulicha. Exteriér veže dopĺňa Lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti od akad. sochára F. Patočku.

Informácie

Vyhliadková veža
tel.: 054/7593304
Otvorená od 1. mája do 15. októbra
Utorok – Nedela: 9.00 – 17:00
Posledný vstup o 16:30
Vstupné: Dospelí: 1€, Deti: 0,50€

Zdieľať:

Mapa