Pamätník padlým v prvej svetovej vojne – Giraltovce

Pamätník padlým v prvej svetovej vojne – Giraltovce

Na kamennom podstavci je plastika ležiaceho leva, ktorého tvorcom bol akademický sochár Felix Faragó. Pamätník bol odhalený 25. augusta 1918 ešte pred vznikom prvej ČSR. Vtedy mal lev otočenú hlavu na východ, ale po vzniku prvej ČSR sa jeho poloha zmenila o 180 stupňov symbolicky s hlavou tentokrát na západ. Pri soche je mramorová tabuľa a na nej v maďarskom jazyku nápis, ktorého preklad do slovenčiny je nasledujúci: „Hrdinským synom, ktorí vo svetovej vojne preliali krv s pocitom vďaky za vyhnanie nepriateľských vojsk.

Informácie

Mestský úrad Giraltovce
Dukelská 75/77
087 01 Giraltovce

Tel. č.: (+421) 54 732 24 47
E-mail: sekretariat@giraltovce.sk
Web: www.giraltovce.sk

Plastika leva je umiestnená pred Gréckokatolíckym kostolom v Giraltovciach.

Zdieľať:

Mapa