Kaštieľ Uzovce

V druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia žil zeman Uz. Jeho synovi Jánovi v roku 1337 pripadla časť dedičných majetkov Tekulovcov, zemanov maďarského pôvodu. Ján a Jánovi synovia bývali v Uzovciach a maďarský názov dediny okolo roku 1370 používali v prídomku. Z obsahu listín je zrejmé, že dedina Uzovce existovala pred rokom 1370. Uzovce zostali vo vlastníctve zemanov Uzovcov, potomkov zemana Uza, aj v 15.-16. storočí. V dedine mali kúrie a pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia dali  dedine postaviť kostol.

Prvé zmienky o kaštieli boli ako o kúrii. Predpokladané šľachtické sídlo z prelomu 16. a 17. storočia, vybudované na spôsob kaštieľa v renesančnom slohu, bolo neskôr v 18. a 19. storočí prebudované. O barokovej úprave pôvodného renesančného kaštieľa svedčia zachované barokové klenby v objekte, v jeho severozápadnej časti. Hlavná (južná) fasáda však svedčí o výraznej úprave na prelome 19. – 20. storočia v historizujúcom slohu. Kaštieľ je jednopodlažná budova  s nepravidelným obdĺžnikovým pôdorysom, do ktorého je začlenená trojpodlažná vstupná hranolová veža a dve nárožné dvojpodlažné veže valcového (východná veža), resp. hranoloveho tvaru (západná veža). V interiéri prízemia sa zachovali klenby od pôvodných cez zaklenutia z rôznych období prestavieb až po najmladšie rovné stropy. Najstaršia a najvzácnejšia klenba je zachovaná vo východnej valcovej veži, ktorú tvorí renesančná kupola s výsečami, hrebienkami a štukovou výzdobou (rozetou). Väčšina okenných a vstupných otvorov má dochované pôvodné záklenky segmentového tvaru so šikmými osteniami. Najviac ozdobných prvkov sa zachovalo na fasádach, predovšetkým na hlavnej a južnej. Fasáda je horizontálne členená profilovanými rímsami, pásovou rustikou, vertikálne nárožnou bosážou a pilastrami. Nad otvormi vysokej stredovej veže sú profilované frontóny so štukovou výzdobou a na vežiach majú otvory pod strechou zdobné šambrány s pilastrami a volútami. Objekt je podpivničený a to v celom rozsahu.

Kaštieľ vytvára zaujímavú ukážku prvkov historizujúceho slohu, použitých pri úprave starších kaštieľov na východnom Slovensku.

Kaštieľ Uzovce je súčasťou Šarišske hradnej cesty.

Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk

Foto: obec Uzovce

Informácie

Obecný úrad Uzovce
Uzovce 136
082 66 Uzovce

Tel. č.: 0905 526 362
E-mail: info@uzovce.sk

Kaštieľ nájdete v strede obce, v bezprostrednej blízkosti kostola.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Cykloturistika, Dobrodružstvo

sobota, 1 júna, 2024

082 57 Ľutina