Kaplnka sv. Alžbety Veľký Šariš

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala Alžbeta Rákoczy. Kaplnka je ranobaroková sakrálna stavba z poslednej tretiny 17. storočia, s jednoloďovým priestorom s polygonálnym uzáverom presbytéria,  zaklenutý barokovými krížovými klenbami. V architektonických detailoch stavba retarduje renesančné prvky napríklad okenné kamenné ostenia, sgrafitové nárožné iluzívne kvádrovanie, kartuše s ušnicovým ornamentom a ovocnou girlandou. Na západnej trojuholníkovej štítovej fasáde je vstupný portál s polkruhovým zakončením ostenia s perlovcom a záverečnou kartušou. Hlavný oltár je rokokový z 2. pol. 18.storočia. Kaplnka v minulosti slúžila ako pohrebná kaplnka a na sviatok sv. Alžbety sa v kaplnke konali púte.

Zdroj: pamiatkynaslovenksu.sk, mesto a farnosť Veľký Šariš

Informácie

Kontakt:
Farnosť Veľký Šariš
Námestie svätého Jakuba 1069/29
082 21 Veľký Šariš

051/776 23 29, fara.vsaris@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00

Kaplnku nájdete na mestskom cintoríne vo Veľkom Šariši.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

Tanec, Koncert, Festival, Tradície

sobota, 28 novembra, 2020

Sabinov, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Tradície, Dobrodružstvo

nedeľa, 24 januára, 2021

Tulčík, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Tradície, Dobrodružstvo

nedeľa, 17 januára, 2021

Hermanovce, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Tradície, Dobrodružstvo

piatok, 1 januára, 2021

Šimonka, Zlatá Baňa, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Koncert, Hrad

utorok, 1 septembra, 2020 - štvrtok, 31 decembra, 2020

Námestie svätého Jakuba, Veľký Šariš, Slovensko