Kaplnka sv. Alžbety Veľký Šariš

Ranobaroková kaplnka sv. Alžbety je z konca 17. storočia a postavili ju v areáli kláštora augustiniánov niekedy po roku 1544 s využitím múru staršej stavby. Ten tvorí spodnú časť západnej steny objektu. Pri výstavbe použili architektonické články z ranogotického obdobia pochádzajúce zrejme zo zničeného kláštorného Kostola sv. Stanislava. Kaplnka je jednoloďový priestor so zaklenutými barokovými krížovými klenbami. Hlavný oltár je rokokový z 2. pol. 18.storočia. V roku 1599 došlo k oprave stavby, o čom svedčí letopočet na východnej fasáde. Financoval ju podľa všetkého šarišský župan František Deršfi de Zerdahelyi.
V priebehu búrlivého 17. storočia kaplnka slúžila istý čas ako sýpka, pričom v tejto súvislosti bola aj stavebne upravená (rozdelená na dve podlažia a spodné časti okien zamurované).
Niekedy po roku 1769 bola stavba opätovne upravená pre liturgické účely, pričom bolo odstránené vstavané podlažie. Kaplnka dostala aj novú strechu pokrytú šindľom. V roku 1904 nahradili šindle plechovou krytinou.
Rozsiahla oprava sa uskutočnila v roku 1965, vďaka ktorej sa podarilo „sprevádzkovať“ kaplnku pre občasné bohoslužby a púte. Nebola však urobená v súlade s predstavami pamiatkárov. Rekonštrukcia kaplnky vrátane interiéru sa ukončila v r. 2015. Sv. Alžbeta bola patrónkou žobrákov, vdov, sirôt, chorých, prenasledovaných a charitatívnych organizácií.

Zdroj: apsida.sk

Informácie

Kontakt:
Farnosť Veľký Šariš
Námestie svätého Jakuba 1069/29
082 21 Veľký Šariš

051/776 23 29, fara.vsaris@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00

Kaplnku nájdete na mestskom cintoríne vo Veľkom Šariši.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Šport, Turistika, Koncert, Hrad

utorok, 1 septembra, 2020 - štvrtok, 31 decembra, 2020

Námestie svätého Jakuba, Veľký Šariš, Slovensko