Kaplnka sv. Alžbety Veľký Šariš

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala Alžbeta Rákoczy. Kaplnka je ranobaroková sakrálna stavba z poslednej tretiny 17. storočia, s jednoloďovým priestorom s polygonálnym uzáverom presbytéria,  zaklenutý barokovými krížovými klenbami. V architektonických detailoch stavba retarduje renesančné prvky napríklad okenné kamenné ostenia, sgrafitové nárožné iluzívne kvádrovanie, kartuše s ušnicovým ornamentom a ovocnou girlandou. Na západnej trojuholníkovej štítovej fasáde je vstupný portál s polkruhovým zakončením ostenia s perlovcom a záverečnou kartušou. Hlavný oltár je rokokový z 2. pol. 18.storočia. Kaplnka v minulosti slúžila ako pohrebná kaplnka a na sviatok sv. Alžbety sa v kaplnke konali púte.

Zdroj: pamiatkynaslovenksu.sk, mesto a farnosť Veľký Šariš

Informácie

Farnosť Veľký Šariš
Námestie svätého Jakuba 1069/29
082 21 Veľký Šariš

Tel. č.: 051/776 23 29,  0910852255
E-mail:fara.vsaris@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00

Kaplnku nájdete na mestskom cintoríne vo Veľkom Šariši.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Gastronómia a víno

nedeľa, 19 mája, 2024

Lodenica Sigord, 082 52 Kokošovce

Rodina, Divadlo

sobota, 1 júna, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Rodina, Dobrodružstvo

piatok, 31 mája, 2024

Vranovská 68, Prešov

Rodina, Tanec, Festival, Tradície

sobota, 15 júna, 2024 - nedeľa, 16 júna, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Šport

sobota, 15 júna, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce