Kaplnka sv. Alžbety Veľký Šariš

Kaplnka, ktorá stojí pri tzv. starom cintoríne. Postaviť ju dala Alžbeta Rákoczy. Kaplnka je ranobaroková sakrálna stavba z poslednej tretiny 17. storočia, s jednoloďovým priestorom s polygonálnym uzáverom presbytéria,  zaklenutý barokovými krížovými klenbami. V architektonických detailoch stavba retarduje renesančné prvky napríklad okenné kamenné ostenia, sgrafitové nárožné iluzívne kvádrovanie, kartuše s ušnicovým ornamentom a ovocnou girlandou. Na západnej trojuholníkovej štítovej fasáde je vstupný portál s polkruhovým zakončením ostenia s perlovcom a záverečnou kartušou. Hlavný oltár je rokokový z 2. pol. 18.storočia. Kaplnka v minulosti slúžila ako pohrebná kaplnka a na sviatok sv. Alžbety sa v kaplnke konali púte.

Zdroj: pamiatkynaslovenksu.sk, mesto a farnosť Veľký Šariš

Informácie

Kontakt:
Farnosť Veľký Šariš
Námestie svätého Jakuba 1069/29
082 21 Veľký Šariš

051/776 23 29, fara.vsaris@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00

Kaplnku nájdete na mestskom cintoríne vo Veľkom Šariši.

Zdieľať:

Mapa