Kaštieľ Želmanovce

Klasicistický kaštieľ bol postavený okolo roku 1820. Je to prízemná bloková stavba s predstavaným stĺpovým portikom na hlavnej fasáde. Portikus je tvorený štvoricou dórskych kanelovaných stĺpov a je ukončený trojuholníkovým tympanónom so štylizovaným zuborezom a kamenným reliéfom rodinného erbu.
Fasády sú členené priebežnou horizontálnou rímsou vo výške nadpražia okien. Nad oknami sú polkruhové prehĺbené plochy orámované polkruhovými frontónmi. Na streche sa zachovali pôvodné klampiarské prvky – vetrací vikier z plechu a vežička na ukončení hrebeňa. Miestnosti sú plochostropé, v severnej časti kryté valenými klenbami s lunetovými výsečami. Východne od kaštieľa je dvojpodlažná sýpka.
Súčasťou kaštieľa je historický park, z ktorého sa zachovala časť lipovej aleje a niekoľko pôvodných drevín. Unikátnou časťou parku je kompaktná porastová hmota (lesný celok) v okrajovej časti, ktorá tvorila plynulý prechod medzi upravovanou a prirodzene rastúcou zeleňou. V tomto parku sa nachádzala dnes už neexistujúca budova koniarne.
Oproti vstupu do kaštieľa je za cestou dom správcu panstva a hospodárske zázemie sídla. Táto stavba plnila hospodársku aj obytnú funkciu. Dom má tri obytné miestnosti a kuchyňu. Jedna z miestností slúžila na ubytovavanie sezónnych robotníkov. Vo všetkých miestnostiach sú trámové stropy a kachľové pece. Hospodársku časť domu tvorili maštale a priestor pre koče. Dnes v ňom sídli Obecný úrad.

Kaštieľ Želmanovce je súčasťou Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj/foto: Kotulic Jozef

Informácie

Obecný úrad
Želmanovce č. 24
086 44 Kuková

Tel. č.: +421 54 732 28 61
mobil: 0918 614 491
Email: ocuzelmanovce@gmail.com

Kaštieľ nájdete pod Kostolom narodenia sv. Jána Krstiteľa, dobré viditeľný z hlavnej cesty.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Gastronómia a víno

nedeľa, 19 mája, 2024

Lodenica Sigord, 082 52 Kokošovce

Rodina, Divadlo

sobota, 1 júna, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Rodina, Dobrodružstvo

piatok, 31 mája, 2024

Vranovská 68, Prešov

Rodina, Tanec, Festival, Tradície

sobota, 15 júna, 2024 - nedeľa, 16 júna, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Šport

sobota, 15 júna, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce