Kaplnka sv. Kunhuty Veľký Šariš

Kaplnka sv. Kunhuty Veľký Šariš

Kaplnku postavili v areáli kláštora augustiniánov niekedy po roku 1544 s využitím múru staršej stavby. Ten tvorí spodnú časť západnej steny objektu. Pri výstavbe použili architektonické články z ranogotického obdobia pochádzajúce zrejme zo zničeného kláštorného Kostola sv. Stanislava.
V roku 1599 došlo k oprave stavby, o čom svedčí letopočet na východnej fasáde. Financoval ju podľa všetkého šarišský župan František Deršfi de Zerdahelyi.
V priebehu búrlivého 17. storočia kaplnka slúžila istý čas ako sýpka, pričom v tejto súvislosti bola aj stavebne upravená (rozdelená na dve podlažia a spodné časti okien zamurované).
Niekedy po roku 1769 bola stavba opätovne upravená pre liturgické účely, pričom bolo odstránené vstavané podlažie. Kaplnka dostala aj novú strechu pokrytú šindľom. V roku 1904 nahradili šindle plechovou krytinou.
Rozsiahla oprava sa uskutočnila v roku 1965, vďaka ktorej sa podarilo „sprevádzkovať“ kaplnku pre občasné bohoslužby a púte. Nebola však urobená v súlade s predstavami pamiatkarov. V posledných rokoch sa obnovili snahy o záchranu schátranej stavby, v rámci ktorých sa tu realizovali aj odborné výskumy (2010 – 2011). Tie pomohli objasniť stavebný vývoj objektu.

Kaplnka dnes stojí na netradičnom mieste – pri futbalovom ihrisku. Až donedávna bola považovaná za ranogotickú stavbu, presbytérium nedostavaného kláštorného kostola. Toto datovanie sa odvíjalo od podoby a výzdoby rebier a hlavíc prípor klenieb či ostení okien. Najnovší výskum ukázal, že boli použité sekundárne zo staršej stavby. Pre zmenu doby vzniku kaplnky bol rozhodujúci výskum západného priečelia stavby, ktorý preukázal, že dolná časť muriva je staršia. Dendrochronologické datovanie brvna oddeľujúceho staršie a novšie murivo stanovilo čas zoťatia stromu na roky 1543/1544. Patrocínium sv. Kunhuty je na Slovensku jediné a má niekoľko zaujímavosti: kaplnka nemá žiadne okná na južnej stene „lode“, naopak jedno sa nachádza netradične na severnej strane, priestor lode a svätyne nie je oddelený víťazným oblúkom, iba jednoduchými rebrami klenby, hlavice prípor, nesúce klenbu sú zdobené rastlinnými motívmi – listami dubu a viniča, v južnej stene sa nachádza nika v tvare mníšky, v západnej stene je osadený gotický portál.

Informácie

Kontakt:
Farnosť Veľký Šariš
Námestie svätého Jakuba 1069/29
082 21 Veľký Šariš

051/776 23 29, fara.vsaris@gmail.com

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 15:00 – 17:00
Streda 15:00 – 17:00
Piatok 15:00 – 17:00

Kaplnku sv. Kunhuty nájdete v tesnej blízkosti futbalového ihriska, na konečnej zastávke miestnej hromadnej dopravy vo Veľkom Šariši.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Šport, Turistika, Koncert, Hrad

utorok, 1 septembra, 2020 - štvrtok, 31 decembra, 2020

Námestie svätého Jakuba, Veľký Šariš, Slovensko