Drevený chrám Sv. Michala Archanjela UNESCO, Ladomirová

Chrám svätého Michala archanjela je drevená cerkov so zvonicou z roku 1742 v obci Ladomirová zasvätená svätému Michalovi archanjelovi, postavená bez jediného klinca.
Pri chráme stál významný kláštor s tlačiarňou. Založili ho ruskí a ukrajinskí pravoslávni mnísi, ktorí sa sem prisťahovali po revolúcii v roku 1917, no po druhej svetovej vojne bol zničený. Rovnako bola poškodená pravá strana ikonostasu a zreštaurovali ju v roku 1946. Cerkov bola znovu poškodená v roku 1957, keď pri prírodnej búrke spadla lipa. Od roku 1968 je národnou kultúrnou pamiatkou a od 8. júla 2008 zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva.
V areáli cerkvi na južnej strane je drevená zvonica stĺpikovej konštrukcie z vonkajšej strany zabezpečená vertikálnymi smrekovými doskami. Kostol je zrubový trojpriestorový sakrálny objekt, členený podľa ritu do troch významových priestorov a bol vybudovaný podľa vzorových typov podkarpatsko-ruských Lemkov, ktorých východná tradícia u nás zasiahla karpatskú oblasť takmer až po rieku Poprad. Tzv. lemkovský typ dispozície je v Ladomirovej prezentovaný klasickou kvadratúrou troch priestorov na štvorcovom pôdoryse s ústrednou rozšírenou loďou, krytou rovnako ako presbytérium drevenou kupolou. Klenba nie je riešená plynulým konštrukčným previazaním so zrubom stien, ale atypicky formovaným, vzdutým osemhranom bez pendatívov, ktoré používajú typy tzv. „huculských“ chrámov (pozri jediná cerkva v Nižnom Komárniku : www.regionsaris.sk/dreveny-chram-ochrany-bohorodicky-nizny-komarnik).
Motív „osmerky“ ešte rusko-byzantského pôvodu aplikovala ladomirská cerkva iba v tejto časti interiéru, zatiaľ čo jej priestorovo-hmotová skladba sa riadi uvádzanou lemkovskou predlohou, vyjadrenou aj v strešných zoskupeniach s trojito odstupňovanými šindľovými cibuľami. Veža cerkvi dominuje nad babincom. Veže i stupňovité dvojpodlažné stanové strechy nad svätyňou sú ukončené tzv. šindľovými „makovičkami“ s kovanými kovovými krížmi. Pozoruhodnú charakteristiku sakrálneho komplexu určuje exteriérová stupňovitá dynamická strecha, ktorá je pokrytá šindľom. Tento typ strechy je prototypom pre cerkvu v Miroli www.regionsaris.sk/dreveny-chram-ochrany-presvatej-bohorodicky-mirola  a Hunkovciach www.regionsaris.sk/dreveny-chram-ochrany-presvatej-bohorodicky-hunkovce . Zrub i podvežné priestory sú v exteriéri upravené vertikálnymi smrekovými doskami s lištami. Na západnej strane lode je malý chór s dreveným parapetom.
V prednej časti oplotenia objektu sa zachovala časť palánku – drevenej trámovej ohrady so šindľovou strieškou a taktiež vstupná bránička s nízkou ihlanovou strieškou pokrytou šindľom. Umelecky hodnotný je ikonostas a oltár, ktorý pochádza z polovice 18. storočia.

Podľa juliánskeho kalendára na sviatok Jána Krstiteľa (11. septembra) sa tu konajú púte.

Zdroj: www.drevenchramy.sk
Foto: Tomáš Šereda

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Ladomirová 134
090 03 Ladomirová

Tel. č.: 054/7525300, 0910 513 308
mobil: 0907 471 212
E-mail: ladomirova@grkatpo.sk

Bohoslužby:  každá tretia nedeľa: o 9.00 hod. (od apríla do novembra), cez týždeň: vo štvrtok o 17.00 hod., v sobotu: o 8.00 hod.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

sobota, 6 júla, 2024

Park Mieru, Dukelská, Giraltovce, Slovensko

Rodina, Koncert, Festival

piatok, 28 júna, 2024 - nedeľa, 30 júna, 2024

Svidník, Slovensko