Kaštieľ Chminianská Nová Ves

Kaštieľ Chminianská Nová Ves

Obec Chminianska Nová Ves vznikla v pôvodnom chotári obce Svinia. V roku 1248 z vlastníctva Banka prešla do majetku hradu Šariš. V strede obce v tesnej v blízkosti kostola, za vysokými stromami historického parku sa skrýva honosné šľachtické sídlo z obdobia baroka. Bol vybudovaný rodinou vetvy šľachtického rodu Merse de Szinye, kontinuálne obývaný až do polovice 19. storočia, kedy sa rodina presídlila do kaštieľa v Chminianských Jakubovanoch. Kaštieľ stojí na mieste staršieho objektu, a ktorá sa natrvalo presťahovala do starého rodinného sídla v Jarovniciach v roku 1853. Kaštieľ stojí na rovinatom teréne v zarovnanej riečnej terase rieky Svinka. Pôdorys prízemného kaštieľa je obdĺžnikový s vyčnievajúcim elipsovým rizalitom zo severnej strany a štvorcovým rizalitom z južnej strany. Dispozične je to pozdĺžny dvojtrakt, pričom celý objekt je podpivničený. Dva pozdĺžne trakty suterénu sú kryté valenými klenbami. Ústrednou miestnosťou prízemia je hala v severnom trakte s vysokou korýtkovou klenbou, kde sa pod mladšími nátermi črtajú fragmenty iluzívnej nástennej maľby z 18. – 19. storočia. Rozsah malieb je možno oveľa väčší, keďže tento typ malieb zvykol pokrývať v kaštieľoch nielen všetky steny, ale aj klenby. V priestore sa zachovali aj historické výplne okien, ktoré majú záklenky v tvare stlačeného oblúka s podkasaním a šikmé ostenia. Ostatné priestory severného traktu sú kryté pruskými klenbami na pásoch s parciálne zachovanou štukovou výzdobou vo vrchole klenieb, stavba je podpivničená. Pri kaštieli sa zachoval prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z obdobia po polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Park v centre obce pri kaštieli Szinyeovcov má pôdorys v tvare nepravidelného obdĺžnika. V roku 1903 bol v obci veľký požiar a po ňom bol zrejme kaštieľ opravovaný. Obnova prebiehala aj po roku 1945, od roku 1959 bol kaštieľ využívaný ako materská škola, neskôr MNV. kultúrny dom, policajná stanica a istý čas bol v suteréne aj bar. Objekt z reprezentačných dôvodov sporadicky až do r. 1968 (1970) používal richtár Jozsef Balazs (Baláž, 1888), z rodu Balas (de Villa Bala) z neďalekých Ondrašoviec , ktorého pra-pra-stará matka pochádzala z rodu Merse. Udržiaval tu tradíciu Merseovských bálov, kam prichádzala nobilita z Novohradu, Zemplína, Šariša, Spiša i z Turca. Bály boli povestné a do dnešných dní žijú pamätníci, ktorí ich označujú za udalosť sezóny. Hovorí sa, že kaštieľ je prepojený chodbou popod potok, dnes aj diaľnicou s blízkym lesom, kde sa nachádza prírodný jaskynný útvar – prasklina. Ňou sa dalo v prípade potreby ujsť z kaštieľa do Ondrašoviec.

Zdroj/foto: pamiatkynaslovensku.sk

Informácie

Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves
Tel: 051/7958510
Mail: obecchmin.n.ves@stonline.sk

Kaštieľ je v blízkosti kostola Obrátenia sv. Pavla, za vysokými stromami parku.

Zdieľať:
Zdieľať cez facebook
Zdieľať cez twitter
Zdieľať cez whatsapp
Zdieľať cez email
Zdieľať cez print

Mapa

Podujatia v regióne

POcity Presov
Festival, Film

štvrtok, 8 októbra, 2020 - streda, 14 októbra, 2020

Stromoradie, Konštantínova, Prešov, Slovensko

Rodina, Šport, Turistika, Koncert, Hrad

utorok, 1 septembra, 2020 - štvrtok, 31 decembra, 2020

Námestie svätého Jakuba, Veľký Šariš, Slovensko