Kaštieľ Chminianska Nová Ves

Kaštieľ Chminianska Nová Ves

Obec Chminianska Nová Ves vznikla v pôvodnom chotári obce Svinia. V roku 1248 z vlastníctva Banka prešla do majetku hradu Šariš.

V strede obce v tesnej v blízkosti kostola, za vysokými stromami historického parku sa skrýva honosné šľachtické sídlo z obdobia baroka. Bol vybudovaný rodinou vetvy šľachtického rodu Merse de Szinye, kontinuálne obývaný až do polovice 19. storočia, kedy sa rodina presídlila do kaštieľa v Chminianských Jakubovanoch a do starého rodinného sídla v Jarovniciach v roku 1853.

Kaštieľ stojí na rovinatom teréne v zarovnanej riečnej terase rieky Svinka. Pôdorys prízemného kaštieľa je obdĺžnikový s vyčnievajúcim elipsovým rizalitom zo severnej strany a štvorcovým rizalitom z južnej strany. Dispozične je to pozdĺžny dvojtrakt, pričom celý objekt je podpivničený. Dva pozdĺžne trakty suterénu sú kryté valenými klenbami. Ústrednou miestnosťou prízemia je hala v severnom trakte s vysokou korýtkovou klenbou, kde sa pod mladšími nátermi črtajú fragmenty iluzívnej nástennej maľby z 18. – 19. storočia. Rozsah malieb je možno oveľa väčší, keďže tento typ malieb zvykol pokrývať v kaštieľoch nielen všetky steny, ale aj klenby. V priestore sa zachovali aj historické výplne okien, ktoré majú záklenky v tvare stlačeného oblúka s podkasaním a šikmé ostenia. Ostatné priestory severného traktu sú kryté pruskými klenbami na pásoch s parciálne zachovanou štukovou výzdobou vo vrchole klenieb, stavba je podpivničená.

Kaštieľ z reprezentačných dôvodov sporadicky až do r. 1968 (1970) používal richtár Jozsef Balazs (Baláž, 1888), z rodu Balas (de Villa Bala) z neďalekých Ondrašoviec, ktorého pra-pra-stará matka pochádzala z rodu Merse. Udržiaval tu tradíciu Merseovských bálov, kam prichádzala nobilita z Novohradu, Zemplína, Šariša, Spiša i z Turca. Bály boli povestné a do dnešných dní žijú pamätníci, ktorí ich označujú za udalosť sezóny. Hovorí sa, že kaštieľ je prepojený chodbou popod potok, dnes aj diaľnicou s blízkym lesom, kde sa nachádza prírodný jaskynný útvar – prasklina. Ňou sa dalo v prípade potreby ujsť z kaštieľa do Ondrašoviec.

Pri kaštieli sa zachoval prírodno-krajinársky park tvare nepravidelného obdĺžnika s historickou zeleňou z obdobia po polovici 18.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia a v 2.polovici 20.storočia.

V roku 1903 bol v obci veľký požiar a po ňom bol zrejme kaštieľ opravovaný. Obnova prebiehala aj po roku 1945, od roku 1959 bol kaštieľ využívaný ako materská škola, kultúrny dom, aj policajná stanica.

Kaštieľ Chminianska Nová Ves je súčasťou Šarišske hradnej cesty

Zdroj/foto: pamiatkynaslovensku.sk

Informácie

Obecný úrad Chminianska Nová Ves
Chminianska Nová Ves 32
082 33 Chminianska Nová Ves

Tel: 051/7958510
E-mail: obec@chminianska.sk

Kaštieľ je v blízkosti kostola Obrátenia sv. Pavla, za vysokými stromami parku.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Tanec, Festival, Tradície

sobota, 15 júna, 2024 - nedeľa, 16 júna, 2024

Park sv. Cyrila a Metóda, 082 12 Kapušany

Šport

sobota, 15 júna, 2024

Sigord, 082 52 Kokošovce