Lipany a okolie

Mesto siedmich líp, kultúrno – administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu, to je mesto Lipany.

Mesto Lipany sa rozprestiera medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy.

Prvýkrát sa mesto Lipany spomína v listinách zo začiatku 14. storočia, keď sa lipiansky farár Henrich zúčastnil ako člen delegácie „Fraternity hornotorysských plebánov“ rokovania s ostrihomským arcibiskupom Tomášom v Levoči. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1312, kedy Lipany patrili k panstvu Kamenica. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj ako symbol Slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta v rôzných rečových variantoch „de Septem Thiliis“, !Siebenlinden či „Hétháras“. Dodnes má mesto vo svojom erbe sedem symbolických líp. Lipany mali výhodnú polohu na starej obchodnej ceste z Potisia do Poľska a boli poddanským subjektom kamenického hradného panstva. V 16. storočí patrili medzi najväčšie šarišské mestečká. V roku 1880 mestečko postihol veľký požiar a spolu s pretrvávajúcim vysťahovalectvom to ovplyvnili jeho demografický vývoj.

V roku 1909 sa Lipany stali sídlom okresu, ktorý bol v roku 1924 premiestnený do Sabinova ( do roku 1960).

Až do päťdesiatych rokov devätnásteho storočia sa obyvatelia venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a drobnému remeslu. V ďalších rokoch tu vzniklo niekoľko priemyselných podnikov, čím sa zmenila sociálna štruktúra mestečka.

Najväčší hospodársky rast zaznamenalo mesto po 2. svetovej vojne. Postupne sa rozvinula textilná a strojárenská výroba a zintenzívnila sa poľnohospodárska výroba. S hospodárskym rastom sa rozvíjalo aj zdravotníctvo a školstvo.

V roku 2012 mesto si pripomenulo 700. výročie svojej prvej písomnej zmienky.

Zdieľať:

Podujatia v regióne

Dobrodružstvo

sobota, 10 augusta, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Rodina, Divadlo, Festival

nedeľa, 11 augusta, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Festival

sobota, 13 júla, 2024

Mlynská & Dubovická roveň, 082 71 Lipany, Slovensko

Atrakcie v regióne

V severnom svahu vrchu Mindžová, mimo značených turistických chodníkov sa…

Synagoga Pecovska Nova Ves
Murovaná židovská synagóga sa nachádza v strednej časti obce, severne…

Scob Obec Poloma
Obec Poloma so svojou 605 metrov nadmorskou výškou patrí medzi…

Brezovicka kastiel
V r. 1307 v obci Brezovička postavil rod Berzeviczyovcov nad cestou spájajúcou…

Brezovica leží v údolí Torysy pod východnými výbežkami Levočských vrchov….

Kúria sa datuje ako klasicistická kúria. Stojí v strede obce…

Prízemná kúria nepravidelného pôdorysu bola vybudovaná v priebehu 16. –…

Prvá písomná zmienka o obci Jakubová Voľa z roku 1315 hovorí,…

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15….

Hrad Brezovička – Hamborek sa nachádza na východnom okraji Levočských…

Lipianske Hradisko, nachádzajúce sa v tichej lesnej lokalite v blízkosti…

V obci Dubovica sídlila bočná vetva Tekulovcov, z ktorej sa…

Najväčšia koncentrácia zemepanských sídiel v Šariši je v regióne Hornej…

muzeum ludovej kultury Brezovica
Stála expozícia návštevníkom predstavuje históriu života a práce v Brezovici…

Krivany Centrum ludovych remesiel a kultury
Centrum ľudovej kultúry v Krivanoch bolo otvorené v roku 2009….

V katastrálnom území obce Krivany sa nachádza pozoruhodná stavba –…

Šarišské Dravce sú starobylou slovanskou dedinou, jednou z najstarších v…

Hrad bol postavený v rokoch 1270-1294 ako pohraničná pevnosť. Na vlastné…

Chránené územie Čergovský Minčol má 5. stupeň ochrany a  3….

Skalný útvar je súčasťou bradlového pásma, ktorý sa tiahne oblúkom…

Lipa je symbolom šarišského mesta Lipany, ktoré podľa historických prameňov…

Jedna z atraktívnych hradných zrúcanín sa nachádza nad obcou Kamenica….

Cyklotrasa pre horský bicykel Okružná cyklotrasa na Kamenický hrad s…

Horský masív Balažka (643 m n. m.) je zaujímavý z viacerých…

Moderný aquapark Lipany Aquapark Lipany je univerzálny aquapark, kde nájdete…

Kostol sv. Martina bol postavený na prelome 13. – 14….