Kaštieľ Krivany

Najväčšia koncentrácia zemepanských sídiel v Šariši je v regióne Hornej Torysy, kde sa v takmer každej obci nachádza minimálne jeden kaštieľ. V obci Krivany pri Lipanoch bolo 11 až 12 panských dvorov, z toho 11 väčších dessewffyovských kaštieľov a 3 až 4 drevené zemianske kúrie pod manzardovými šindľovými strechami. Panské sídla boli v obci už skôr, dedina vznikla už v 13. storočí. V jej okolí sa predpokladá hradný typ zemepanského sídla (zrejme za Tarcayovcov). V novoveku vlastnili obec Dessewffyovci, potom Nakayovci, neskôr Passuthovci a nakoniec Bornemiszovci. Traduje sa, že Lájoš Bornemisza ho v roku 1863 dostal ako svadobný dar.

Jednou z kultúrnych pamiatok v obci je renesančný jednoposchodový kaštieľ z prvej polovice 17. storočia. Kaštieľ bol vybudovaný s valcovými nárožnými vežami a postaviť ho dali Dessewffyovci ako hradný, obranný kaštieľ s atikou a v nej so strieľňami. Spĺňal tak obrannú funkciu.

Prvá veľká rekonštrukcia kaštieľa bola v 18. storočí. Vtedy bol dispozične zmenený interiér a vzniklo množstvo nových klenieb. Objekt má obdĺžnikový pôdorys s vystupujúcim rizalitom na hlavnej severnej fasáde a dve oválne veže na nárožiach južnej fasády. Je dvojpodlažný a v celom rozsahu podpivničený. Jednotlivé miestnosti suterénu sú zaklenuté valenými klenbami. Priestory prízemia sú kryté rôznymi typmi valených klenieb s výsečami a so štukovou výzdobou, ale aj mladšími pruskými klenbami a s bohatšou štukovou výzdobou. V jadre renesančný objekt s estetickými a funkčnými drobnými úpravami predstavuje hodnotný typ kaštieľa s množstvom cenných detailov z každej stavebnej fázy úpravy. Jeho význam zvyšuje fakt, že sa zachoval historický múr areálu so vstupnou bránou, či zvyšky z historického parku, ktoré umocňujú hodnotu pamiatky.
V prvej polovici 19. storočia bol výrazne upravený exteriér, keď nadobudol nový výzor po typickej úprave v neskoroklasicistickom slohu. Fasády boli pokryté výraznými plastickými lizénovými rámami. Upravilio sa tiež zastrešenie objektu.
Anglický park pri kaštieli vytvorili v prvej polovici 19. storočia. Dnes už je však zničený dedinskou zástavbou. Vo dvore kaštieľa boli stajne, kočiarne, hospodárske budovy, dodnes existuje sýpka a kúria.

V 20. storočí bola budova opäť obnovovaná, najskôr v 50. rokoch, keď bola adaptovaná pre potreby školy, neskôr ako sídlo Miestneho národného výboru, po reštitúcii ako reštauračné zariadenie. Napriek nevhodným zásahom a úpravám si objekt zachoval pôvodnú dispozíciu s množstvom architektonických a remeselných detailov.

Kaštieľ Krivany je súčasťou Šarišske hradnej cesty.

Zdroj: pamiatkynaslovensku.sk

Informácie

Obec Krivany
Záhradná 46
082 71 Krivany

Tel. č.:+421 51 457 20 55; +421 915 981 834
E-mail: obec@krivany.sk

Kaštieľ stojí hneď pri hlavnej ceste, v juhovýchodnej časti obce. Okolo neho je historický park a hospodárske budovy.
Areál vymedzuje kamenný historický múr so vstupom zo západnej strany.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival

sobota, 13 júla, 2024

Dubovická roveň, Mlynská ulica, 08271 Lipany