Drevený chrám Sv. Bazila Veľkého, Krajné Čierno

Chrám svätého Bazila Veľkého je gréckokatolícka cerkva v obci Krajné Čierno v okrese Svidník.

Trojdielna zrubová cerkva sv. Bazila Veľkého bola postavená koncom 18. storočia. Zrub z exteriéru je krytý šindľom. Strešná krytina je taktiež šindeľ z ručne štiepaných klátikov ihličnanov. Pôdorys cerkvi pozostáva z troch štvorcov usporiadaných v jednej línii, začínajúc z východnej strany presbytériom, štvorcovou loďou a na západe končiacim babincom. Šírka babinca je totožná so šírkou lode. Vo svätyni a v lodi je zrubový systém vnútorného usporiadania. V obidva priestory sú zakončené kupolami v podobe zrezaného ihlana. Veža nad babincom je približne rovnakých rozmerov ako šírka presbytéria. Ochrana veže je realizovaná vertikálnymi doskami z ihličnanového dreva a nie zo šindľu ako u ostatných častiach cerkvi. Tieto dva priestory od seba oddelené loďou vzájomne harmonizujú a vytvárajú optický jednotný systém celej stavby.

Dvojstupňová štvoruhlová stanová strecha nad loďou na hrebeni má malú kužeľovitú striešku (nie s cibuľovými nadstavcami, ako v Ladomirovej, Hunkovciach, Bodružali a Miroli), na ktorej je kovaný kovový kríž. Strecha nad presbytériom je upravená, valbová z jednej strany ukotvená na loď, na hrebeni so štvorcovým nadstavcom zakončeným kužeľovitou strieškou s krížom.

Cerkva svojou architektúrou patrí medzi byzantské sakrálne stavby, kde je vykonávaný východný obrad a cirkevná liturgia Jána Zlatoústeho. Interiér cerkvi tvorí barokový ikonostas s polychrómovanou drevorezbou a s ikonami, ktoré boli zhotovené v 18. storočí. V cerkvi sa nachádzajú tiež ikony zo staršieho obdobia. Cerkva je ohradená drevenou zrubovou ohradou, na ktorej je šindľová strieška. Vstup do objektu cerkvi je cez bránu s kužeľovitou strieškou pokrytou šindľom. Cerkva bola obnovená v rokoch 1947 až 1948 a na začiatku 21. storočia.

Pozoruhodnosťou je, že na začiatku obce je ešte jedna drevená cerkva pokrytá plechovou krytinou.

Zaujímavosťou drevených cerkvi vo svidníckom regióne je, že boli budované v čase panovania Márie Terézie.

Informácie

Kontakt:
Pravoslávny farský úrad Ladomirová +421 54 752 26 20
p. Zribko +421 904 332 350
Zdroj: www.drevenchramy.sk

Fotky: Henryk Bielamowicz

Zdieľať:

Mapa