Karpatská drevená cesta

Karpatská drevená cesta, je to vyše 300 km výnimočného putovania po takmer 50 objektoch drevenej sakrálnej ľudovej architektúry slovensko-poľského pohraničia. V okolí Svidníka na malom území je z nich sústredených najviac a až na jeden v Hunkovciach sa vo všetkých pravidelne konajú aj pôvodne bohoslužby v cirkevnoslovanskom jazyku. Sú to: Bodružal(1658), Dobroslava(1705), Korejovce(1761), Kožany(1698), Krajné Čierno(1731), Ladomirova (1742), Miroľa(1770), Nižný Komárnik(1938), Potoky(1776, Príkra(1777), Šemetkovce(1752) . Najzápadnejšia cerkva sa nachádza v obci Hraničné(1785) a najvýchodnejšia v Poloninách Uličské Krivé(1718) okres Snina.

Informácie

Drevený chrám svätej Paraskevy, Svidník
Kontakt: +421 54 752 29 52 

Drevený chrám Sv. Michala Archanjela UNESCO, Ladomirová

Kontakt: +421 907 471 212

Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava
Kontakt: p. Vasilenko +421 54 759 42 53

Drevený chrám Svätého Michala Archanjela, Šemetkovce
Kontakt: p. Hojda +421 911 514 992

Drevený chrám Svätého Bazila Veľkého, Krajné Čierno
Kontakt: p. Zribko +421 904 332 350

Drevený chrám Sv. Bazila Veľkého – pravoslávny, Krajné Čierno
Kontakt: Pravoslávny farský úrad Ladomirová +421 54 752 26 20

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Hunkovce
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad Hunkovce +421 54 759 36 52 ; +421 911 912 591 

Drevený chrám Ochrany Bohorodičky, Nižný Komárnik
Kontakt: p. Jurčišin +421 940 383 060; p. Janek +421 54 759 32 27; Štefancová +421 5475 932

Drevený chrám svätých Kozmu a Damiána, Vyšný Komárnik
Kontakt: Gréckokatolícky farský úrad Krajná Bystrá +421 54 759 33 30
o. duch. Burda +421 910 842 261

Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal
Kontakt: 054/759 33 19, 054/759 36 52

Drevený chrám svätého archanjela Michala v obci Príkra
Kontakt :Farnosť Hunkovce +421 54 759 36 52, 0907 049 633

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa
Kontakt: Š. Petrek +421 54 759 34 96

Drevený chrám Svätej Paraskievy, Potoky
Kontakt: 054/742 23 95

Drevený chrám Presvätej Bohorodičky, Korejovce
Kontakt: M. Ducár +421 54 759 35 74

Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie
Kontakt: Pravoslávny farský úrad Krajná Porúbka: +421 904 119 714

Web: www.drevenechramy.sk

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival, Tradície

nedeľa, 9 júna, 2024

Park mieru, 087 01 Giraltovce

Festival, Tradície

pondelok, 20 mája, 2024 - nedeľa, 26 mája, 2024

089 01 Svidník