Bazilika sv. Egídia

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza patronát chrámu. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterciánski mnísi z poľskej Koprzywnice a založili tu kláštor zasvätený svätému Egídiovi. Kráľovská listina z roku 1247, ktorou kráľ Belo IV. potvrdil rádu ich rozsiahle pozemky v okolí Bardejova („Terra Bardfa“), obsahuje prvú zmienku o existencii kostola na tomto území. V dôsledku náhlych zmien však cisterciáni v druhej polovici 13. storočia (okolo r. 1271) toto miesto opustili. Výstavba chrámu sa začala v polovici 14. storočia a stavba bazilikálnej časti bola ukončená v roku 1415. V priebehu ďalších storočí chrám poškodili požiare, zemetrasenia a bombardovanie v roku 1944. Chrám prešiel mnohými stavebnými rekonštrukciami. V roku 1990 pukli oba chrámové zvony – Urban a Ján a nahradené boli zvonom Jozefom pri príležitosti vyhlásenia chrámu za Baziliku minor.
Medzi najcennejšie exponáty patria: Socha sv. Egídia z pôvodného hlavného oltára,Oltárna skriňa Oltára sv. Alžbety Uhorskej či Oltár Narodenia Pána (1480-1490), Oltár Ukrižovania s maľbou – Veraikon, liata bronzová krstiteľnica či Oltár Panny Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša.
Interiér chrámu je zdobený jedinečným súborom jedenástich neskorogotických krídlových oltárov z rokov 1460-1520. Najcennejší je oltár Narodenia Pána (okolo rokov 1480 až 1490).
Dňa 4. januára 2001 bol Dómu sv.Egídia udelený osobný súhlas pápeža Jána Pavla II na povýšenie Chrámu sv. Egídia na menšiu baziliku. Súhlas bol udelený apoštolským breve (krátkym listom). Apoštolské breve zaslal na arcibiskupskú kúriu z poverenia Svätého Otca J. Em. kardinál Angelus Sodano.

Informácie

Bazilika sv. Egídia
Radničné námestie č. 3
085 01 Bardejov

Tel. č.: 054/472 25 95
E-mail: bardejov1@abuke.sk
Web: www.rkfubardejov.sk

Otváracie hodiny
Pracovné dni : 10.00 – 16.00
Sobota : 10.00 – 15.00 ( okrem času krstov a sobášov )
Nedeľa, cirkevné a štátne sviatky : 11.30 – 15.00 (po ukončení farskej sv. omše a krstov)

Vstupné len interiér baziliky
dospelí, dôchodca – 1,50€
deti do 15r. – 1€
študenti- 1,50 €
fotenie: 2,00€

Vstupné bazilika + veža
dospelí, dôchodcovia – 4€
študenti – 3€
deti do 15r. – 2€

Bazilika sv. Egídia sa nachádza na Radničnom námestí, peši dostupná zo železničnej a autobusovej stanici cez Dolnú bránu za 16 minút.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko