Hanušovský viadukt

Cez rieku Topľa bol v I. tretine 19. storočia postavený drevený „grodzinský“ most, mohutné majstrovské dielo s dĺžkou 90 metrov. Most bol zničený koncom 2. svetovej vojny. A tu sa začína písať história najväčšieho oblúku v strednej Európy.

Hanušovský viadukt je najdlhší železničný most postavený v oblúku (s dĺžkou 390 m) nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Skladá sa z jedného klenutého otvoru a deviatich otvorov s priehradovou oceľovou konštrukciou. Vybudovali ho ako súčasť päťdesiatkilometrovej trate z Prešova do Strážskeho a bol súčasťou štyroch železničných viaduktov v celkovej dĺžke 946,92 metra. Trať bola veľmi dôležitá, pretože do uvedeného dátumu, Zemplín mal železničné spojenie len cez územie Maďarska tzv. peážnou traťou.

Hanušovský viadukt je postavený z 9 oceľových priehradových mostových konštrukcií a betónových pilierov obložených riadkovým murivom. Mostovky boli kedysi vyložené dubovými doskami, neskôr nahradené ryhovanými plechmi. Koľaj je na viadukte nad terénom v najvyššej výške 40 m. Niveleta železnice stúpa 10 ‰ a základy pilierov sú vraj tak hlboko, ako je výška pilierov nad zemou. V katastrálnom území mesta ležia ešte ďalšie štyri mostné objekty. Jeden nad údolím „Hrabovec“, druhý ihneď za železničnou stanicou v údolí „Hlibovec“ a ďalšie medzi zastávkou Bystré a výhybňou Pavlovce, pričom všetky patria medzi národné kultúrne pamiatky.

Informácie

Bez záruky: Môžete sa prejsť po lavičke popod koľaje. Tá je však v oblúku naklonená bokom, preto je na mieste ostražitosť.

Viadukt prechádza mestom.

Zdieľať:

Mapa