Baroková kúria Brezovica

V bývalom mestečku, ktorého väčší rozvoj nastal predovšetkým od 15. storočia, bolo kedysi neuveriteľných 7 kúrií, renesančný kaštieľ zo 17. storočia a nachádzala sa tu aj synagóga. Dnes sa zachovali štyri kúrie, ktoré patria do zoznamu NKP.

Na západnom okraji rozšíreného námestia stojí nápadný prízemný objekt s vysokou strechou. Pôvodne stál objekt samostatne, zakomponovaný do voľného priestranstva so sadovníckou úpravou, preto pôsobí v súčasnej obecnej radovej zástavbe pomerne neštandardne. Kúria vznikla  zrejme na prelome 17. – 18. storočia a bola vybudovaná za neznámych okolností ako šľachtické sídlo, jednej, bližšie neidentifikovateľnej bočnej vetvy rodu Berzeviczy.

17 – 18. storočie dosvedčujú  staršie typy klenieb v chodbe a strednej miestnosti severného traktu. Potvrdzujú to aj úzke klenbové polia a hrotitý archaický tvar valenej klenby rovnako kamenný portál suterénu, okno na východnej fasáde, pruské klenby miestností a množstvo remeselných detailov. Suterén je prístupný z južnej fasády a to kamenným profilovaným portálom. Ozdobnosť vstupu aj do obyčajných skladovacích priestorov svedčí o význame tejto kúrie.

Kúria v Brezovici sú súčasťou  Šarišskej hradnej cesty.

Zdroj: Dominik Sabol (Renesančné kúrie v Brezovici)

Informácie

Obecný úrad Brezovica
Brezovica 59
082 74 Brezovica

Tel. č.: 051 / 45 915 54
mobil: 0910 897 658
E-mail: obec@brezovicanadtorysou.sk

GPS: 49°08’43.7″N 20°50’37.4″E
49.145470, 20.843717

Kúria je súčasný dom č. 75 na nároží hlavnej ulice s bočnou uličkou.
Zdieľať:

Mapa