Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Má charakteristickú zrubovú konštrukciu a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia. I v tomto chráme sa dodnes používa cirkevnoslovanský jazyk v bohoslužbách.
Jedná sa o trojpriestorovú sakrálnu stavbu lemkovského typu. Zvonku je trojpriestorovosť zdôraznená stupňovitými pyramidálnymi strechami. Veža stojí samostatne mimo zrubovej časti na štyroch nosných stĺpoch. Zvonku je celá stavba opláštená doskami a šindľovou strechou. Horná tretina veže je vertikálne olatovaná, s malými ozvučnými otvormi. Strecha veže je pyramidálna s osadenou plochou cibuľou, pokračujúcou do náznaku laterny. Nad jej strieškou je menšia cibuľa a nad ňou trojramenný kríž.
Ikonostas pochádza z obdobia výstavby chrámu. Zaujímavé sú stredné cárske dvere z konca 17. storočia. Dvere sú osadené šiestimi medailónmi, dvoma medailónmi Zvestovania a medailónmi štyroch evanjelistov. Ikonostas prešiel viacerými opravami. Posledné reštaurovanie prebehlo v rokoch 1977 – 1979, oprava cárskych dverí v roku 2008. Za ikonostasom sa nachádza oltár s ikonou Krista nesúceho kríž z 19. storočia s vyrezávaným rustikálno-rokokovým rámom. Na bočnom oltári je umiestnený reliéf Ukrižovania z polovice 18. storočia.
Steny chrámu zdobí bohatá galéria ikon, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo staršej drevenej cerkvi z konca 17. storočia.
V predsieni sú umiestnené liturgické predmety nájdené pri jednotlivých opravách chrámu. Za povšimnutie stojí najmä vzácna pláštenica, pravdepodobne zo 17. storočia. Je to rozmerná ikona na plátne, zobrazujúca Ukladanie Krista do hrobu, ktorá sa našla v roku 2004 uložená vo vnútri oltára.
Osobitnou kapitolou sú vzácne knihy používané pri bohoslužbách prevažne zo 17. storočia, ktoré majú v spodnej časti strán umiestnené dobové poznámky o darcoch a iných skutočnostiach.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Fotky: Tomáš Šereda, Henryk Bielamowicz

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Hunkovce 99
090 03

Tel. č.: 054/7593652
Kontakt: Š. Petrek +421 54 759 34 96

Bohoslužby:
každá druhá nedeľa v mesiaci: o 10.30 hod., výnimočne o 8.00 hod.

Chrám nájdete v strede dediny, je dobré viditeľný z cesty, na malom kopčeku.

Zdieľať:

Mapa