Drevený rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov

Gotický kostol sv. Františka z Assisi postavený okolo roku 1500 je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460-1470). Zaujímavé sú nástenné maľby sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla apoštola. Medzi obrazmi je Posledná večera (1653) a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej (1460-1470). Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na území Slovenska.

Foto : obec Hervartov

Informácie

Otváracie hodiny :
Pondelok – Piatok – 09:00-17:00 hod.
Nedeľa: po 13:00hod.
Kontakt: p. A. Mackaničová +421 918 678 260, p. Ontek +421 544 729 075
Prehliadka kostola v inom čase možná na objednávku vopred.

Kostolík sa nachádza v strede dediny. Odporúčame návštevu zachovaných sypancov v centre dediny a výstup na rozhľadňu Žobrák: www.regionsaris.sk/rozhladna-zobrak-893-mnm

Zdieľať:

Mapa