Nižný Slavkov

Nachádza sa v nadmorskej výške 520 m n. m. na rozhraní Šarišskej vrchoviny, Bachurne, Braniska a Levočských vrchov v doline Slavkovského potoka. Názov obce je odvodený od slovanského osobného mena Slavk, Slavek, či Slavko, pripomínajúci zakladateľský rod – Slavkayovcov, ktorý pretrval až do 19. storočia.

Prvá písomná zmienka o Nižnom Slavkove je z roku 1214, kedy už stál kostol sv. Anny (súčasná kaplnka) a 12 domov. Táto starobylá obec bola založená na zákupnom práve pri tzv. Veľkej ceste (Via magna) spájajúcej Šariš s neďalekým Spišom a mala najväčšiu rozlohu svojho katastra (2314ha) s bohatými lesmi a pasienkami, čím v minulosti ju chcel vlastniť nie jeden zemepán. V obci sa nachádza aj niekoľko vzácnych sakrálnych pamiatok z 13. storočia, akými je neskorománska kaplnka sv. Anny, ktorá je súčasťou ranogotického kostola Narodenia Panny Márie, či dve prícestné kaplnky pripomínajúce tatársky vpád z 13. storočia. Cennou pamiatkou je aj klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1821, postavená grófom Ladislavom Melczerom v areáli kostola. Okrem sakrálnych pamiatok sa v doline Čierneho močiara nachádza aj nevšedná prírodná pamiatka Starý mlyn a posledné senníky (stodulky) z tzv. Sedliackej dediny.

Informácie

Obec Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102
082 75 Nižný Slavkov

Tel. č.: 0918 628 197
E-mail: niznyslavkov@niznyslavkov.sk

Zdieľať:

Mapa