Kaštieľ „Horný“ Raslavice

Kaštieľ „Horný“ Raslavice

V období stredoveku patrila obec Raslavice k stredne veľkým sídlam a bola majetkom rôznych šľachtických rodov. Ako v Slovenských tak aj v Maďarských Raslaviciach väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárstvom, z ktorých len asi tretina gazdovala na svojom. Ostatní pracovali na pánskych veľkostatkoch ako sluhovia – komenciaši. O tom, koľko majiteľov sa vystriedalo na veľkostatkoch, nie sú podrobnejšie záznamy. Majetky boli rozdelené na tri časti. Prvá časť bola rozpredaná občanom okolo roku 1900. Do tohto veľkostatku patrí horný kaštiel, tzv. zemianska kúria /v súčasnosti Kláštor sv. Jozefa/ vybudovaný pravdepodobne v 2.polovici 17.storočia a prestavaný v 18.storočí.
Najprv patril rodine Bertotiho, neskôr šľachticovi doktorovi Haberovi. Ten dal vybudovať pri kaštieli budovy a stajne pre jazdecké kone. Bola to jeho záľuba a aktívne sa zúčastňoval sa na konských dostihoch. Hospodáreniu majiteľ veľmi nerozumel a preto sa ani o majetok veľmi nestarali. Pred vypuknutím l. svetovej vojny v roku 1914 odišli do Viedne a viac sa nevrátili. Ich majetok bol veľmi zadlžený, preto v roku 1920 bol rozpredaný ľuďom žijúcim v obci.
Kláštor a kaplnka v rámci reštitúcií po roku 1989 prešla do vlastníctva ženskej rehole „Kongregácia sestier Božského vykupiteľa“ a na vlastné náklady kaštieľ zrekonštruovala. Dnes patrí kláštor a jeho okolie medzi najkrajšie areály obce. V jeho areáli je nádherný „pánsky park“, kde je postavená aj kaplnka.

Kaštieľ Raslavice je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj obec Raslavice, foto obec Raslavice a geochatching

Informácie

Kláštor sv. Jozefa
086 41 Raslavice

Tel. č.: + 421 54 4792 318
kontaktná osoba:
sr.Gabriela, SDR

Kaštieľ nájdete na miernom kopci, pri hlavnej ceste na smer do obce Lopuchov.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Gastronómia a víno, Dobrodružstvo

štvrtok, 22 augusta, 2024 - nedeľa, 25 augusta, 2024

Radničné námestie 21, Bardejov, Slovensko

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko