Židovský cintorín Giraltovce

Židovský cintorín Giraltovce

Podľa záznamov mesta bol cintorín nachádzajúci sa priamo v meste na kopci založený v roku 1862.V minulosti ho využívali aj menšie židovské obce z okolia, napríklad z Francoviec, Kračunoviec, či Železníka. Posledný pohreb sa konal v roku 1942. Nachádza sa tu približne sto stojacich, pováľanych a porozbíjaných náhrobníkov, prevažne z pieskovca a žuly. Nápisy sú v hebrejčine, zo symbolov sa vyskytuje napríklad smutná vŕba. Na cintoríne sú pochovaní viacerí členovia rodín Lichtenstein a Lustzig, ktorí sa zaslúžili o rozvoj priemyslu v meste. V roku 2007 sa vďaka kultúrnej akcii Dni židovskej kultúry v Giraltovciach, ktorá mala pripomenúť 65. výročie od prvého transportu Židov, začalo s obnovou pováľaných náhrobkov, a tak sa dal cintorín do chvályhodného stavu. O cintorín sa postaral miestny úrad s pomocou dobrovoľníkov (Šišjaková, Šmigeľ, 2009). V roku 2008 bol na cintoríne postavený pamätník obetiam holokaustu, ktorého autorom je architekt Milan Veselý. Na pamätníku sa nachádzajú mená všetkých židovských rodín, ktoré žili v meste Giraltovce do roku 1942 a aj nápis v hebrejčine „Nezabúdame“.

Židia prichádzali do mestečka z Haliče. Neboli len roľníkmi, ale postupne predovšetkým remeselníkmi a obchodníkmi. V mnohých oblastiach mali prakticky monopol. Napríklad podľa súpisu z roku 1842 vlastnili až osem z deviatich giraltovských krčiem. Ale napríklad aj mlyn. No a keď ho už spomínam, tak jeden parný tu stál celé 20. storočie. Bola v ňom aj elektráreň. Škoda, že ho zbúrali. Je už po ňom iba pomenovaná jedna z ulíc.

V Giraltovciach stála aj synagóga. Tiež ju, žiaľ, zbúrali. Židia si ju postavili na prelome 19. a 20. storočia. Dôležitým miestom v mestečku bol tiež kúpeľ zvaný mikve. Keďže voda v ňom mala pochádzať z prameňa alebo rieky, postavili ho na pravom brehu riečky Radomka. V piatok podvečer, keď vyšla na oblohe prvá hviezda, sa symbolicky začínalo svätenie soboty – šábesu. Vtedy sa muži v kúpeli očistili a preobliekli do čistej bielizne. Ženy ho zas navštevovali po menštruácii.

Zdroj: Židia na Slovensku

Foto: mesto Giraltovce

Informácie

Adresa:
Židovský cintorín
Dukelská 75
087 01 Giraltovce

Tel. č.: (+421) 54  732 24 47

Kontakt:
Dr. Maroš Borský
Slovak Jewish Heritage Center
Kozia 18
814 47 Bratislava
E-mail: synagoga.slovaca@gmx.net

Cintorín nájdete na Tehelnej ulici, v kopci.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky