Židovský cintorín Giraltovce

Židovský cintorín Giraltovce

Podľa záznamov mesta bol cintorín nachádzajúci sa priamo v meste na kopci založený v roku 1862.V minulosti ho využívali aj menšie židovské obce z okolia, napríklad z Francoviec, Kračunoviec, či Železníka. Posledný pohreb sa konal v roku 1942. Nachádza sa tu približne sto stojacich, pováľanych a porozbíjaných náhrobníkov, prevažne z pieskovca a žuly. Nápisy sú v hebrejčine, zo symbolov sa vyskytuje napríklad smutná vŕba. Na cintoríne sú pochovaní viacerí členovia rodín Lichtenstein a Lustzig, ktorí sa zaslúžili o rozvoj priemyslu v meste. Od roku 2007 prebiehajú na cintoríne rekonštrukčné práce iniciované miestnymi dobrovoľníkmi a mestským úradom. Vďaka nim boli pováľané náhrobné kamene opätovne vztýčené, oplotenie obnovené a vybudovaná vstupná brána.

Informácie

Dr. Maroš Borský
Slovak Jewish Heritage Center
Kozia 18
814 47 Bratislava
e-mail: synagoga.slovaca@gmx.net

Cintorín nájdete na Tehelnej ulici, v kopci.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Žiadne výsledky