Národopisná expozícia v prírode

Národopisná expozícia v prírode – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku (SKANZEN) – sa rozprestiera na desať hektárovej ploche v bezprostrednom susedstve amfiteátra. Komplexná národopisná expozícia, sprístupnená v r. 1982, na základe výrazného hmotného materiálu podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Rusínov – Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu najtypickejšie pamiatky ľudovej architektúry a bývania v tejto časti Slovenska. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný typický ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícii zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Tieto objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia – rôznych typov vozov, pluhov, brán, súsekov, košov na obilie a iného rozmanitého náčinia. Technické a hospodárske budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty. Umiestnené sú pozdĺž potoka, kde sú všetky nevyhnutné podmienky pre demonštráciu ich činností. Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou.

Informácie

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry – Národopisná expozícia v prírode (skanzen)
Nad svidníckym amfiteátrom
089 01 Svidník

Tel. č.: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 07
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk

Otváracie hodiny
Máj – október:
pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h.
Október:
Pondelok – piatok: 8.30 – 16.00 h
Sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 h
November – apríl: len vopred ohlásené návštevy

Aktuálny cenník: https://www.snm.sk/muzea-snm/muzeum-ukrajinskej-kultury/narodopisna-expozicia-v-prirode/navstivte#vstupne-skanzen-sk

Jednotlivci a skupiny si objednajte svoju návštevu na t. č.: +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 04
Národopisná expozícia v prírode SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa nachádza nad svidníckym amfiteátrom.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival, Tradície

nedeľa, 9 júna, 2024

Park mieru, 087 01 Giraltovce

Festival, Tradície

pondelok, 20 mája, 2024 - nedeľa, 26 mája, 2024

089 01 Svidník