Drevený chrám Svätého Mikuláša, Bodružal

Chrám je súčasťou jedinečného urbanistického celku na vyvýšenom mieste v centre obce. Okrem chrámu ho tvorí aj samostatná zvonica, priľahlý cintorín a drevená ohrada so šindľovou strieškou a vstupnou bránkou, ktorá je zakrytá kužeľovou strechou s makovičkou. Samotný chrám je prototypom cerkvi tzv. lemkovského typu. Pochádza z roku 1658 a patrí k najstarším dreveným sakrálnym stavbám byzantského obradu na Slovensku. Cerkev má tri veže. Konštrukcia je zrubová v tvare troch štvorcov rozostavených na jednej osi od východu na západ, v exteriéri obložená vertikálne kladeným doštením (doskami). Zrub je použitý aj pri konštrukcii nepravých, akoby priečnelkových stupňovitých klenieb (zrezaného ihlanu) vo svätyni a lodi. Rozmiestnenie jednotlivých častí cerkvi symbolizuje Svätú Trojicu.
Strecha je šindľová. Stanovú strechu nad svätyňou a loďou ukončujú krátke štvorcové konštrukcie, na ktorých sú ukotvené kužeľové telesá. Na ne sú upevnené barokové cibuľové vežičky ukončené malými šindľovými kužeľovými nadstavcami, na ktoré sú osadené kované kovové kríže.
Vežičky sa zväčšujú postupne od malej východnej nad svätyňou (presbytériom) cez strednú časť, loď (ktorá je najväčšia a má zrubovú otvorenú kupolu) až po západnú najvyššiu, hranolovú vežu (nad predsieňou – tzv. babincom), ktorá je bez kužeľových konštrukcií a sú v nej umiestnené zvony.

Zrubové brvná cerkvi sú položené na kamennom základe (podmurovke), ktorého najväčšia výška je pod svätyňou a má asi 35-40 cm. V minulosti to boli pieskovcové kamene, ktoré tvorili jej tzv. základ, bez akéhokoľvek pojiva (až do konca 20. storočia). Dnes medzery medzi kameňmi sú vyplnené betónovou zmesou. Podlaha vo vnútri cerkvi má štrko-pieskový podklad, na ktorý sú položené dubové hranoly a na nich sú pribité opracované, ohobľované dosky.

Na začiatku prvej svetovej vojny boli najmenší a najväčší zvon použité na vojenské účely. Zvony boli nahradené obyvateľmi obce až v druhej polovici dvadsiatych rokov. Najväčší zvon nechal zhotoviť miestny lesník Michal Zelizňák, pracujúci v službách vlastníka lesov, a najmenší zvon zabezpečili verejnou zbierkou občania obce. Najstarší zvon má na vonkajšej stene odliatku uvedený letopočet 1759, čo znamená rok jeho konštrukcie.

Baroková vnútorná výzdoba interiéru lode na severnej celistvej strane je doplnená nástennými maľbami na dreve z 90. rokov 18. storočia, na ktorých sú zobrazené scény zachytávajúce výjavy z Biblie – Apokalypsu (Posledný súd) a Ukrižovanie. Z rovnakého obdobia pochádza i ikonostas s rokokovou podobou, na ktorom sú tri rady ikon.

Exteriérový vzhľad cerkvi je ovplyvnený byzantským sakrálnym umením. V interiéri sú ikonostas a oltár charakteristické pre byzantský obrad, niektoré maľby a ikony však svedčia aj o vplyve latinského obradu.

Areál cerkvi obklopuje zrubová ohrada – (palánok so šindľovou strieškou), ktorá bola obnovená v roku 2008. Vstup do priestoru cerkvi je cez drevenú zvonicu, ktorá má kužeľovú strechu a pochádza z 19. storočia.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Fotky: Henryk Bielamowicz

Informácie

Obecný úrad Bodružal
Bodružal 30
090 05 Krajná Poľana

Tel. č.: 054 / 759 33 19
E-mail: obecbodruzal@gmail.com

Gréckokatolícka cirkev farnosť Hunkovce
Tel. č.: 054/759 36 52

Bohoslužby sa tu konajú vždy tretiu nedeľu v mesiaci o 11.00 hod.

Cerkev je umiestnená na najvyššom návrší obce. Svojou polohou je nad ostatnými stavbami a obytnými domami.

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival, Tradície

pondelok, 20 mája, 2024 - nedeľa, 26 mája, 2024

089 01 Svidník