Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Jedlinka bol postavený v roku 1736. Je venovaný byzantskému sviatku „Presvätá Bohorodička Ochrankyňa“ a bol vystavaný v zrubovom štýle. Chrám pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Každá časť budovy má svoju vežu s kupolou a krížom. Na hlavnej chrámovej veži sú vyrezané jedinečné zvukové otvory vo forme trojuholníka. V hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Chrámové veže i chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Chrám je obohatený predstavaným zádverím. Z tohto zádveria vedú drevené schody do veže so zvonmi. Kovanie dverí je ešte z obdobia, kedy bol tento drevený chrám postavený.
Oltár vo svätyni má bohostánok pre uchovávanie Eucharistie s ikonou Narodenia našej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, ktorá pochádza z 19. storočia. Na ľavej strane svätyne sa nachádza žertveník pre prípravu obetných darov pre božskú liturgiu so vzácnou ikonou Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorá pochádza z 18. storočia.
Chrám má osobitnú ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou loďou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z štyroch radov ikon. V hlavnom rade sú nasledovné ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, ikona patrocínia Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Cárske dvere majú dve krídla z vyobrazeniami štyroch evanjelistov a sviatku Zvestovania našej Presvätej Vládkyni Bohorodičke Márii, vždy Panne. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon sviatkov je rad ikon svätých apoštolov s ikonou Krista Veľkňaza, ktorý je v prostriedku tohto radu. Nad ikonou Krista Veľkňaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo.
Nad radom svätých apoštolov je na ikonostase rad starozákonných prorokov. Celkom hore na ikonostase je ikona Ukrižovania Krista, ktorému po bokoch stoja postavy presvätej Bohorodičky a evanjelistu Jána. Tento ikonostas je ozdobený drevenými vyrezávanými vyobrazeniami rastlín a vinnej révy. Ďalšie ikony a liturgické predmety v drevenom chráme v obci Jedlinka pochádzajú zo 17. a 18. storočia.

Zdroj : www.drevenechramy.sk

Foto: Peter Hollent, Milna Skorupa, Marcel Tribus

Informácie

Gréckokatolícky farský úrad
Mikulášová 6, 086 36
tel.: 054/3810894
mobil: 0944 571 308, 0911 912 362
Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., sviatky 16.45 hod

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Rodina, Gastronómia a víno, Dobrodružstvo

štvrtok, 22 augusta, 2024 - nedeľa, 25 augusta, 2024

Radničné námestie 21, Bardejov, Slovensko

Šport

nedeľa, 4 augusta, 2024

086 41 Raslavice, Slovensko