Drevený chrám Svätej Paraskevy, Dobroslava

Chrám svätej Paraskevy je gréckokatolícka drevená cerkev nachádzajúca sa v obci Dobroslava v okrese Svidník v Prešovskom kraji.

Chrám pochádzajúci z roku 1705 je trojpriestorová stavba v tvare kríža s priečnou loďou stojaca na vysokej kamennej podmurovke. K jej charakteristickému vzhľadu patria tri nerovnako vysoké kupoly zakončené vežami s baňami. Priestor chrámu je ohradený plotom. Vnútri areálu sa nachádza cintorín.
Cerkev bola stavebne upravovaná v roku 1880 a napokon v roku 1932 kedy boli k objektu pripojené dve bočné kaplnky, ktoré mu dali súčasný vzhľad.
Najvzácnejšou pamiatkou vnútorného vybavenia je reštaurovaný ikonostas z 18. storočia, na ktorom sú zachytené výjavy z Nového zákona.

Zdroj: www.drevenchramy.sk

Fotky: Tomáš Šereda, Henryk Bielamowicz

Informácie

Gréckokatolícka farnosť Kapišová
Kapišová 3
090 01 Kapišová

Tel. č.: 054/75 225 93
E-mail: kapisova@grkatpo.sk

Kontakt: p. Vasilenko +421 54 759 42 53

Bohoslužby sú pravidelné, každú nedeľu 9:30 (cirkevnoslovansky)

Chrám sa nachádza na konci dediny, dobre viditeľný.

Zdieľať:

Mapa