Drevený chrám svätého archanjela Michala v obci Príkra

Chrám svätého Michala archanjela nazývaný aj Drevená cerkva bol podľa datovania na portáli postavený v roku 1777 ako trojdielna zrubová stavba, zvonku chránená vertikálnymi doskami. Stojí na vyvýšenom kamennom základe, ktorý vyrovnáva sklon terénu západným smerom. Vstup do predsiene je zo západnej strany. Zvláštným prvkom je prekrytie strešných priestorov medzi vežou a loďou a medzi loďou a svätyňou. Chrám bol rekonštruovaný v roku 1902 a v rokoch 1946-1947. Súčasný vzhľad je výsledkom rekonštrukčných prác v rokoch 2001 – 2002. Súčasťou interiéru sú štyri rokokové svietniky z druhej polovice 18. storočia.

Predsieň chrámu (babinec) tvorí podvežie, ktoré je harmonicky včlenené do stavby dreveného objektu. Samonosná veža a trojstupňová, štvoruhlová ihlanová zrezaná kupola nad svätyňou aj nad loďou sú zakončené malými barokovými cibuľkami, na ktorých sú umiestnené kované kovové kríže. Pyramidálna strecha sakrálneho objektu aj veža sú pokryté šindľami. Zrub i dve horné poschodia veže sú vertikálne opláštené doskami a lištami.

Ikonostas pochádza z druhej polovice 18. storočia. Je drevený, polychrómovaný, so štyrmi radmi ikon a cárskych dverí, ozdobených rezbou a maľbou. Niektoré ikony sú zo 17. storočia.

V prvom, hlavnom rade ikon, sú ikony svätého biskupa Mikuláša, patróna východnej cirkvi, Bohorodičky Hodegetrie, ukazovateľky cesty v tvare grécky stojacej madony s dieťaťom sediacim na ľavej ruke, Ježišom Kristom Učiteľom a sv. archanjelom Michalom. Diakonské dvere nie sú osadené krídlom. Cárske dvojkrídlové dvere obsahujú šesť medailónov, na ktorých sú štyria evanjelisti a výjavy Zvestovania. V druhom rade sú vyobrazenia hlavných sviatkov gréckokatolíckej cirkvi v strede s ikonou Poslednej večere. Tretí rad tvoria ikony apoštolov v strede s ikonou Ježiša Krista Pantokratora. Kristus žehná pravicou ľudí dobrej vôle a nad hlavou má svätožiaru. Štvrtý rad pozostáva z desiatich medailónov s vyobrazením prorokov. Vrch ikonostasu tvorí ikona Ukrižovania. Po stranách sú postavy Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána. Je tu aj ikona sv. biskupa Mikuláša zo 16. stor. patróna východnej cirkvi.

Na oltári zdobenom zľudoveným rokajom je skriňový bohostánok a ikona Ukrižovania. Pozoruhodné sú ikony Veraikon, údajný odtlačok Kristovej tváre na plátennej šatke, s vyobrazením sv. Michala, sv. Mikuláša zo 17. storočia.

Chrám mal pôvodne tri zvony, z toho jeden s hmotnosťou 200 kg. Uhorská štátna moc v roku 1915 dva zvony, najmenší a najväčší, nechala zvesiť a použila ich na vojenské účely. Dnes sú vo veži zavesené tiež tri zvony, z toho jeden z roku 1759. Dva zvony boli doplnené v 20. rokoch 20. storočia na ktoré sa vyzbierali finančnou zbierkou obyvatelia obce.

Zdroj : wikipedia
Foto: Henryk Bielamowicz

Informácie

Gréckokatolícka farnosť Hunkovce
Hunkovce 99
090 03

Tel. č.: +421 54 759 36 52

Starosta obce
Tel. č.: 0907 049 633
E-mail: miroslavgoldir1976@gmail.com

Zdieľať:

Mapa

Podujatia v regióne

Festival, Tradície

nedeľa, 9 júna, 2024

Park mieru, 087 01 Giraltovce

Festival, Tradície

pondelok, 20 mája, 2024 - nedeľa, 26 mája, 2024

089 01 Svidník