Regetovské rašelinisko

NPR Regetovské rašelinisko sa rozprestiera neďaleko obce Regetovka, na úpätí vrchu Paledovka v pohorí Busov, približne vo výšea 520 – 550 metrov nad morom. Na ploche 2,55 hektára predstavuje vzácny rašelinno- slatinný biotop. Nachádza sa v zamokrenej zníženine, miestne zvanej Stav, ktorú podmáčavajú potôčiky, stekajúce po flyšových súvrstviach. Najmokrejšia časť, súvisle porastená rašeliníkom, sa nachádza v strede zníženiny. Je porastená typickými skupinami krovín, ktorým dominuje jelša lepkavá a vŕby. Podľa stupňa zamokrenia sa tu vyvinulo hneď niekoľko typov spoločenstiev, časť z nich bola v minulosti kosená a tak tu vznikli podmienky pre výskyt veľmi vzácnych rastlinných druhov. Lúčnym spoločenstvám dominujú ostrice, z významnejších rastlín tu nájdeme vachtu trojlistú, rosičku mäsožravú, papraď hrebenistú, vstavač májový a skutočným klenotom je veľmi vzácny diablik močiarny. Základ pre tieto druhy vytvárajú spomínané súvislé porasty rašeliníka a machov. Podobné spoločenstvá nemajú na východnom Slovensku obdobu a sú floristickou lokalitou s celoslovenským významom.
Zdroj: KST Bardejov

Foto: regetovka.info

Informácie

Obec Regetovka
Obecný úrad
Regetovka 25
08633 Zborov

telefón: +421 (0)54 479 83 33
mobil: +421 949 556 635
e-mail: obecregetovka@gmail.com

K NPR sa najjednoduchšie dostanete z obce Regetovka, od reštaurácie Cactus. Odtiaľ vás k NPR dovedie turistický chodník so žltou turistickou pásovou značkou. Trasa vedie až na krátky úsek neustále do kopca, prevažne lesom, pričom cesta k nej vám nezaberie viac ako 15-20 minút.

Prípadne sa k nemu dostanete aj z horného konca obce Regetovka, presnejšie od bývalého Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia. V minulosti odtiaľ k NPR viedol náučný chodík s 13 infopanelmi. Dnes už ich je len 5. Značenie náučného chodníka už prakticky zaniklo a nájdete ho už len veľmi sporadicky, preto ak nepoznáte aspoň čiastočne danú lokalitu a približnú polohu NPR, vyberiete sa k nej z horného konca obce a zoberte si pre istotu zo sebou GPS alebo aspoň mapu. Vyhnete sa tým blúdeniu.

Zdieľať:

Mapa