Kaštieľ Rožkovany

V stredoveku patrila obec Rožkovany viacerým zemepánom, v 16. storočí Roskoványiovcom, v 19. storočí tu mali majetok aj rod Bánó, Péchy, Czabalay a Sentyvanyi. Medzi najvýznamnejších vlastníkov dediny patrí rodina Roskovanyiovcov, ktorá svoje meno odvodzovala názvu dediny a udržala sa až do dvadsiateho storočia. Z tohto rodu tiež pochádzal nitriansky biskup Augustín, ktorý dal v obci v roku 1858 na vlastné náklady postaviť nový kostol na novom mieste.

Okolo roku 1600 tu bolo 48 poľnohospodárskych usadlostí, kúrie, panský mlyn, fara, kostol a škola. Rod Szentyványiovci po sebe zanechal jedinú pamätnú necirkevnú budovu v obci – kaštieľ z roku 1770. Kaštieľ patril najprv rodu Czabaláyiho, neskôr ho do užívania zobrala rodina Roskovanyiho a po nich rodina Szentivanyiova.  Vďaka zemepánom – veľkostatkárom, ktorí bývali v obci, v obci boli ďalšie kaštiele. Tie boli pomenované podľa mien: Roskovanyiho, Czabalayiho, Bánov a Pechyiho kaštieľ. V roku 1976 bol pre schátralosť Bánov kaštieľ zbúraný a na jeho mieste bola postavená bytovka. Kaštieľ Péchyiovcov, pochádzajúci z roku 1750, bol odkúpený pre školu. Kaštieľ Roskovanyiho odkúpila v roku 1929 rodina Girová a Plavčanová.

Kaštieľ v Rožkovanoch je barokovo-klasicistická jednopodlažná bloková dvojtraktová budova, na sedem osovej hlavnej fasáde so stredne, čiastočne vystupujúcim rizalitom, ktorý je zakončeným trojhranným frontónom. Fasády sú členené rámami s nárožnou pásovou rushicou. Budova je postavená z kameňa, ale klenby vrátane suterénu sú z tehál. Celý objekt je podpivničený. Vchod do kaštieľa je iba jeden a to zo západnej strany z vyvýšenej plošiny, na ktoré vedie z dvora široké kamenné schodište. V kaštieli bolo šesť obývacích miestností a jedna veľká hala.

Kaštieľ viackrát menil majiteľov a v 2. polovici 20. storočia slúžil občanom aj ako škola, knižnica alebo kino.

Kaštieľ Rožkovany je súčasťou Šarišskej hradnej cesty

Zdroj: obec Rožkovany

Foto: Jozef Kotulič, donapettit, wikipedia

Informácie

Obecný úrad Rožkovany č. 106
082 71  Lipany

Tel. č.: + 421 51 457 23 21
E-mail.: obec@rozkovany.sk

Kaštieľ nájdete v strede obce a je hotelovým zariadením.

Zdieľať:

Mapa